english

Türkiye'de İnternet Konferansları

 
                       

Türkiye'de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, Türkiye'de İnternet Konferansları dizisi 1995'den bu yana düzenlenmektedir. Konferanslar ulusal boyuttadır. Konferansların düzenlenmesinde İnternet Teknolojileri Derneği ve yerel düzenleyici üniversite işbirliği yapmaktadır. Yerel düzenleyici üniversiteler, üniversitelerinin insangücü ve konferans salonları altyapısı göz önüne alınarak Devamlı Düzenleme Kurulu tarafından saptanmaktadır.

Konferanslarda bildiri sunumları, sponsor firma/kuruluş sunumları, kısa ve uzun süreli eğitim seminerleri, açık oturumlar ve çalışma grupları gibi etkinlikler yapılmaktadır. Konferanslar kayıt olan herkese açıktır ve katılım ücretsizdir.22.Türkiye'de İnternet Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul 2-4 Kasım 2017 inet-tr'17
21.Türkiye'de İnternet Konferansı, TED Üniversitesi, Kolej, Ankara 3-5 Kasım 2016 inet-tr'16
20.Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, İstanbul 1-3 Aralık 2015 inet-tr'15
19. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yaşar Universitesi, Bornova, İzmir 27-29 Kasım 2014 inet-tr'14
18.Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, İstanbul 9-11 Aralık 2013 inet-tr'13
17. Türkiye'de İnternet Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 7-9 Kasım 2012 inet-tr'12
16. Türkiye'de İnternet Konferansı, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir 30 Kasım - 2 Aralık 2011 inet-tr'11
15. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 7-9 Kasım 2010 inet-tr'10
14. Türkiye'de İnternet Konferansı, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere, İstanbul 12-13 Aralık 2009 inet-tr'09
13. Türkiye'de İnternet Konferansı, ODTÜ, Ankara 22-23 Aralık 2008 inet-tr'08
12. Türkiye'de İnternet Konferansı, Bilkent Üniversitesi, Ankara 8-10 Kasım 2007 inet-tr'07
11. Türkiye'de İnternet Konferansı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara   21-23 Aralık 2006 inet-tr'06
10. Türkiye'de İnternet Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul 9-11 Aralık 2005 inet-tr'05
9. Türkiye'de İnternet Konferansı, Askeri Müze, Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul 11-13 Aralık 2003 inet-tr'03
8. Türkiye'de İnternet Konferansı, Askeri Müze, Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul 19-21 Aralık 2002 inet-tr'02
7. Türkiye'de İnternet Konferansı, Askeri Müze, Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul 1-3 Kasım 2001 inet-tr'01
6. Türkiye'de İnternet Konferansı, Askeri Müze, Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul 9-11 Kasım 2000 inet-tr'00
5. Türkiye'de İnternet Konferansı, Ankara Üniversitesi, Ankara 19-21 Kasım 1999 inet-tr'99
4. Türkiye'de İnternet Konferansı, İTÜ, Lütfü Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul 13-15 Kasım 1998 inet-tr'98
3. Türkiye'de İnternet Konferansı, ODTÜ, Ankara 21-23 Kasım 1997 inet-tr'97
2. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yeditepe Üniversitesi, Acıbadem, İstanbul 14-15 Aralık 1996 inet-tr'96
1. Türkiye'de İnternet Konferansı, Bilkent Üniversitesi, Ankara 17-18 Kasım 1995 inet-tr'95


 
  Devamlı Düzenleme Kurulu:
 
    1.   Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi
    2.   Zeynel Cebeci, Çukurova Üniversitesi
    3.   M. Ufuk Çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi
    4.   Ethem Derman (Emekli), Ankara Üniversitesi    
    5.   Attila Özgit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 

 

Her türlü iletişim için :   bilg...@inet-tr.org.tr