Paper 37

Generated: Sat Oct 29 16:40:09 2005

prev (36) overview next (38)

37 - TitleMESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ÇARESİZLİKLERİ
AuthorsMESUT ÖNCEL, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KMYO.
ERCAN TAŞKIN, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KMYO.
PC MemberNo
Contact personMESUT ÖNCEL, mesut@operamail.com, 0.274.2270450
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, e-donusum, eavrupa ve bilgi toplumu
Other Main Fields
Abstract + Keywords
Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri,Meslek Yüksekokulları,Bilişimci girişimcilik

        Bu bildiride, internet ve ilintili teknolojilerindeki değişim ve gelişim hızının meslek yüksekokulları bazında öğrenimlere devam eden öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini incelemeye yönelik hazırlanmıştır. Bu anlamda, internet teknolojisinin sağladığı olanaklar karşısında meslek yüksekokulu öğrencilerin hali hazırda internet teknolojilerine yönelik, bilgi, beceri ve yetenekleri konusunda bir saha çalışması ile durum tespiti yapılacaktır. Bu alanda görülen boşluk noktaları tespit edilmeye çalışılacaktır.
Bilgi toplumuna giden yolda önemli bir misyonu olan ve mesleki hayata yönelik doğrudan istihdam sağlayan yüksekokullar oldukça önem kazanmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde halen faal halde bulunan, 474 meslek yüksekokulu ve bu okulda okuyan 323.971 öğrenci bulunmaktadır. Örgün öğrenimdeki yeri açısından baktığımızda %28 civarındadır.
Yeni istihdam alanlarının oluşturulması, işsizliğin azaltılması bugün toplumsal önceliklerimiz arasındadır. Dolayısıyla mesleki açıdan -Bilişimci Girişimcilik- uygulamalarının meslek yüksekokulları bazında geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik öneriler bildiri kapsamı içerisinde yer alacaktır. İlgi gösterilmemiş konu, çaresizliğe mahkûmdur.

Remarks

prev (36) overview next (38)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente