Overview of all 71 abstracts

Last updated: Sat Oct 29 16:40:09 2005

Main topics | All abstracts in one file

Number of submitted bids: 0 (0 high; 0 low)

NumberHLTitle
100İnternet ve Toplum: Yeni olanaklar ve degişimler
200Turkiye'de Erisebilirlik (Web Accessibility in Turkey)
300Kullanilabilirlik ve Kullanici Deneyimi (Usability and User Experience)
400Blogs and weblogs in Turkey (Bloglar ve Turkiye'de kullanimi)
500E-Şirkete Geçiş- İletişim Yönetimi
600İnternet te Tarımsal İçerik ve Başarı öykümüz
700Çokkültürlü ve Demokratik Çevrimiçi (Online) Öğrenme Ortamlarının Tasarımı, İşletimi ve Değerlendirilmesi: Eleştirel Pedagoji Tabanlı Bir Model Önerisi
800e-Dönüşümün Sosyal, Eğitsel ve Bilişsel Alt Yapıları: Eğitimsel Değişimin İlke ve Stratejileri
900Ortak Alanlarda Kablosuz Ag (HotSpot) Kullanimi ve Kisisel Guvenlik
1000Yeni Ekonomi: Bir Konjonktur Dalgası mı? Yoksa yeni bir ekonomik Süreç mi?
1100PEAR Kodlama Standartları (PHP)
1200İnternet Reklamlarında Grafik Tasarım Sorunları: Banner Reklamlar Üzerine İnceleme
1300İNTERNET ve DEMOKRASİ HAKKINDA GELECEK SENARYOLARI
1400İNTERNET ve DEMOKRASİ İÇİN GELECEK SENARYOLARI
1500WATIR Web Application Testing in Ruby
1600Yeni Mühendislik Disiplini “Web Mühendisliği”
1700E-Ticaret Uygulamaları; Neticaret
1800Gizlilik Hakkı Olarak Kişisel Bilgilerin AB, ABD ve Türkiye'deki Yasal Düzenlemeleri
1900MESLEKİ YÖNLENDİRMEDE WEB DESTEĞİ
2000Fatma Kılıç
2100Sayısal İş Eko-sistemlerinde Çevik Yapılanmalar: "Sanal Kuruluşlar"
2200E-Öğretime Entegre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Teknoloji Eğitiminde Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
2300Kurumsal Açık Kaynak Dönüşümü
2400Teknoloji Eğitimi'nde E - Dönüşüm
2500XML Uygulamaları; CML, MathML, WML
2600Internet ortamında Kent Bilgi Sistemi
2700İNTERNET’E DAYALI ve İNTERNET DESTEKLİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SESLİ ve GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM ORTAMLARININ KULLANIMI
2800İNTERNET YAYINCILIĞINDA ETİK VE HUKUKİ İHLALLER
2900Internet'te ses iletişimi; sorunlar ve çözümler
3000Telekomünikasyonda yönelimler
3100Internet Teknolojilerinin Sağladığı Olanaklar: KOBİ'lerde Yenilikçilik Yönetimi
3200Eğitimde Yeniden Yapılanmada Açık Kaynak Kod Uygulamalarına Bir Örnek (TTKB Öğretmenler Portalı)
3300RDF(Resource Description Framework)
3400Web Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: AJAX
3500SQL Enjeksiyon ve WATIR
3600TRANSFER TAKİP SİSTEMİ
3700MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ÇARESİZLİKLERİ
3800İnternet'in Gelişimi ve Ceza Hukukunda Yarattığı Sorunlar
3900İnternet'in Gelişimi ve Ceza Hukukunda Yarattığı Sorunlar
4000ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI ÇEVİRİMİÇİ BAŞVURU YAZILIMI
4100GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ : BİLGİSAYAR KÜMELERİ (CLUSTERING)
4200Guidelines for eGovernment Implementation
4300Guidelines for eGovernment Implementation
4400Guidelines for eGovernment Implementation
4500Guidelines for eGovernment Implementation
4600ELearning for heterogeneous Groups
4700EGovernment – improvement of processes within governmental authorities and between government, business and citizen
4800Günümüz Rapor Gereksinimleri
4900Günümüz Rapor Gereksinimleri
5000internet kullanımı ve demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine kütahyada ki internet kafelerde yerel bir araştırma
5100İNTERNET DEVRİMİNİN KUTUPHANELERE ETKİSİ VE DEGİSİME ORNEK BİR AMERİKAN KUTUPHANESİ: URBANA FREE LİBRARY
5200Bilgi Evreninden Evrensel Bilgi Merkezine: İnternet’in Düzenlenmesi.
5300Mobil Acil Servis Yazılımı için Tablet PC Kullanılabilirlik Analizi
5400E-kitap yayımcılığı ve uygulamaları
5500Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu (www.siviltoplum.org.tr)
5600Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu (www.siviltoplum.org.tr)
5700Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu (www.siviltoplum.org.tr)
5800E- İMZA UYGULAMASI VE ÜLKEMİZDE YAŞANABİLECEK HUKUKİ SORUNLAR
5900Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu (www.siviltoplum.org.tr)
6000Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu (www.siviltoplum.org.tr)
6100E-İş Çözümlerinde BT Yönetim ve Bilgi Güvenlik Standartları: ITIL, MOF, BS7799
6200Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu (www.siviltoplum.org.tr)
6300İNTERNET KÜTÜPHANECİLİĞİ, E-REFERANS VE/VEYA E-HALKLA İLİŞKİLER
6400Akademik Kütüphanelerde e-Kitapların Kullanımı
6500Internette Pazarlama
6600Arama Motorları: Popüler Ortamlardan Akademik Kaynaklara Geçiş
6700Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması
6800Bilgi Merkezi (e-arşiv) olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
6900Açık Erişim ve Kütüphaneler
7000Elektronik İmza
7100Elektronik İmza

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente