İnet-tr’05 açılış Konuşması

 

Sayın Müsteşarım, Sayın Rektörüm, Sayın Bahçeşehir Üniversitesi yöneticileri, Sayın Konuklar, Sayın katılımcılar, Sayın Basın mensupları, netdaşlarım, hepinizi, konferans yürütme kurulu adına saygıyla selamlıyor ve 10. Türkiye'de İnternet Konferansına hoş geldiniz diyorum.

 

Bu konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi,  ev sahipliği ile, bize bu güzel yerleşkede, bu tarihi ortamda güzel bir konferans yapma olanağı sundu. Başta yöneticiler olmak üzere tüm mensuplarına ve özellikle Orhan Gökçöl'a teşekkür ederiz. Bize desteğini esirmeyen Tübitak ve Kurumsal sahibimiz INETD- İnternet Teknolojileri Derneğine teşekkür ederiz. Sponsorlarımız, İntel, Microsoft, Oracle, Superonline, Pro-G'ye, bizi destekleyen STK’lar TBD ve LKD'ye teşekkür ederiz. Bildiri sunan, eğitim semineri veren, panellere katılarak aktif katkı veren katılımcılara ve tüm izleyicilere teşekkür ederim. "İnternet Çağında Küreselleşme" başlıklı konferansı ile  güncel ve çok tartışmalı bir konuda bizimle görüşlerini paylaşan Sayın Osman Ulagay'a teşekkür ederiz.

 

Konferansımız, 3 gün, 4 paralel salonda toplam 40 oturum olarak gerçekleşecek. 8 Panel, 15 seminer ve 17 bildiri oturumunda toplam 52 bildiri sunulacak.

 

Bu konferans dizisi, Türkiye İnternetinin emekleme döneminde, ticari internetin doğma sancıları çektiği, yurt dışı bağlantının 64K olduğu günlerde, internetle ilgili tarafları bir araya getirmek, sorunlara birlikte çözüm aramak, internetin önünü açmak, toplumun dikkatini bu konulara çekmek, ulusal politikaların oluşmasına katkı vermek amaçlarıyla başladı. Bilkent, Yeditepe, ODTÜ, İTÜ, Ankara ve Boğaziçi Üniversitelerinin ev sahipliğinde Ankara ve İstanbul arasında döndükten sonra Askeri Müzede karar kırdı. İnternet,  Bilişim ve telekom sektörünün zorlanması nedeniyle, tekrar Üniversite tabanına geri döndü. Biz bu konferansın, sahibin Türkiye İnternet kamuoyu olduğunu düşünüyoruz ve ilgili her kesime birlikte hareket için elimizi uzatıyoruz. Herkesimin kendi sorunu gündeme taşıyacağı bir platform olmasını istiyoruz. Giderek, ortak aklın oluşmasına katkı sağlayan bir ortam olmasını hedefliyoruz.  Türkiye İnternet kamuoyunun yıllık buluşma noktası, son bir yılı değerlendireceği, kendini sorgulayacağı, topluma mesajlar vereceği bir etkinlik olmasını arzuluyoruz. İnsanların kaynaştığı, bilgi ve deneyimleri paylaştığı, yenilikleri sunduğu, dostlukların ve dayanışmaların  yaşandığı bir konferans olmasını düşlüyoruz.

 

Bu konferans dizisinde sadece bildiri ve paneller değil, yeni başlayandan uzmanına kadar geniş bir yelpazede öğretici oturumlar ve giderek teknik eleman yetişmesine katkı sağlamayı amaçladık.  Linux ve Microsoft eğitimleri, her iki ortamda çalışan Mono ve Java eğitimleri, dağıtık ve güvenli ortamlarda yazılım geliştirme gibi seminerleri bu konferansta bulabilirsiniz. Her internet kullanıcısının yararlanacağı "Etkin İnternet Kullanımı" semineri de Orhan Gökçöl tarafından verilecektir.

 

Dünyada 1 milyar kadar internet kullanıcısı, 350 milyon civarında internete bağlı bilgisayar, 75 milyon civarında web, 60 milyon com/org/net altında alan adı,  10 milyar civarında web sayfası söz konusu. Türkiye'de ise yaklaşık 10 milyon internet kullanıcısı, 750 bin internete bağlı bilgisayar, 75 bin .tr uzantılı alan adı, 300 bin yurt dışından alınan alan adı bulunmaktadır. 

 

İnsanlık yeni bir toplum biçimine geçişin sancılarını çekmektedir. Adına Bilgi Toplumu demeye çalıştığımız ama ne olacağını kestiremediğmiz bu toplum biçiminin taşıyıcısı, ön modeli İnternetdir. Bilgi Toplumu, bilim, teknoloji, ar-ge ve innovasyon temelleri üzerine, bireyin yaratıcı öncülüğü, entelletüel emeğin öne çıkması, katılımcı yapılar çerçevesinde hayata geçecektir. İnternet bu yapının olmazsa olmaz ön koşuludur, ama tek başına yeterli değildir. Tüm toplumun bu bakış açısıyla yeniden yapılanması gerekir. Bir başka deyişle kültürümüzü, çalışma alışkanlıklarımızı ve kafalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu çok uzun ve ince yoldur. Sabırla, umutla, dayanışma ve hoşgörü ile bu yola katedeceğiz.

 

Türkiye İnterneti 13 yılı bitirmek üzere. Bu 13 yılı çok sancılı olarak yaşadık. Olmamız gereken noktanın çok gerisindeyiz. Henüz Telekom sektörümüz serbestleşmedi, Telekom ve internet operatörleri kan ağlıyor; çilekeş internet kullanıcısı  isyan ediyor. İnternet, satın alma gücüne göre ülkemizde hala çok pahalı. Okullarımızı nihayet büyük ölçüde internete bağladık ama öğretmenlerimizi henüz eğitme planımız yok. Bu görevi MEB 2 uluslarası firmanın insafına bıraktı. Ülkemizin, intenretin gerektirdiği teknik elaman ihtiyacı için bir planı yok. Aslında, ülkemizin henüz  Bilgi Toplumu için "resmen" bir stratejisi yok. Uzun yıllar sonra 5 kişilik bir Bilgi Toplumu dairesi kurabildik, ve şimdi onu genel müdürlüğe çevirme sürecindeyiz. Kısaca,  Türkiye gemisi henüz rotasını Bilgi Topluma çevirme çabasına girmemiştir.

 

İnternetin gündeme getirdiği kavramlar arasında katılımclık ve yönetişimin altını çizmek istiyorum. Bilgi, Bilişim ve iletişim sektörü örgütleri kendi aramızda yeterli diyalog ve eş güdümü kuramadığımızı, ortak akıl ve eylem birliği oluşturamadığımızı vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda kamu sektörü de toplumsal duyarlılık içinde bu konularda özel sektör, sivil toplum, üniversite ve basınla işbirliğine girmediklerini gözlüyoruz. Bu konferansta BYEGM, TK ve TT

Davet edildikleri halde katılmamışlardır.

 

Biz  İnternet'i sanayi devriminden daha  önemli bir gelişmenin sembolü olarak görüyoruz. İnternet ve temsil ettiklerinin bu ülke için çok güzel şeyler sunduğunu düşünüyoruz. Bu çorbada bizimde bir tutam tuzumuz olmasından mutluyuz.

Gelin ele ele verelim, ülkemizi İnternet'e, e-Türkiye'ye birlikte taşıyalım.

 

 

Mustafa Akgül

akgul@bilkent.edu.tr

 

http://inet-tr.org.tr/inetconf10/acilis.html