Paper 14

Generated: Sat Oct 29 16:40:09 2005

prev (13) overview next (15)

14 - TitleİNTERNET ve DEMOKRASİ İÇİN GELECEK SENARYOLARI
AuthorsSelva Ersöz, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personSelva Ersöz, selvaer@yahoo.com, 0 542 437 06 56
Main Fields20. Internet, demokratiklesme, toplumsal denetim ve siyaset
22. E-kültür ve sayısal bölünme
Other Main Fields
Abstract + KeywordsİNTERNET ve DEMOKRASİ İÇİN GELECEK SENARYOLARI

Anahtar Kelimeler: internet ve demokrasi, elektronik oylama, elektronik yönetim, dijital bölünme

Internet her geçen gün günlük hayatımıza girmekte, yeni çalışma alanları yaratmakta ve bu yeni teknolojinin geleceğimizi nasıl etkileyeceği tartışmalara konu olmaktadır. İnternetle birlikte kullanmaya başladığımız bazı iletişim ve bilgi araçlarının ( elektronik posta, elektronik forumlar ve konferanslar, vb.) bireylerin demokratik katılım sürecinde daha etkin rol oynayacağı düşünülmektedir.
Demokrasi uygulamaların gelişimi teknolojik gelişmelere paralel ilerlemektedir. Matbaanın icadından, demiryolunun gelişmesine, radyo ve televizyona kadar her yeni teknolojik gelişim, iletişimi geliştirmiş ve demokratik katılım sürecine katkıda bulunmuştur. Matbaa, haber ve bilginin yayılmasına olanak sağlarken, uzaktan iletişimin de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Demiryolları basılı yayınların dağınık bulunan kitlelere ulaşmasına aracı olmuştur. Radyo ise, yazının sınırlarını aşarak sesli olarak milyonlara ulaşmıştır. Televizyon, radyonun bir adım ötesine giderek görüntülü iletişimi bire bir zamanlı olarak kitlelere ulaştırmıştır.
Artık internetle birlikte yeni bir iletişim boyutuna geçmiş oluyoruz. İletişimin sınırları ulusları aşmakta ve her birey Internet üzerinden iletişim sağlarken hem alıcı hem de verici olarak etkileşime geçmekte ve gerçek zamanlı interaktif iletişimi yaratmaktadır.
Bu bildiride incelemek istediğimiz konu internetin demokratik açılıma katkıda bulunup bulunamayacağı sorusudur. Başka bir deyişle; internet bireylerin demokratik işleyiş sürecinde daha etkin rol olmasını sağlayacak mıdır yoksa herkesin eşit şekilde kullanma şansı olmadığı bu yeni teknoloji, belli grupların eline geçerek bu süreci tersine mi çevirecektir ?
Bu konuyu araştırırken öncelikle iki karşıt düşünce okulu, tekno-optimistler ve tekno-septikler, içinde yer alan farklı yazarların e-demokrasi hakkındaki görüşlerine yer verilecek, elektronik yönetim, elektronik oylama, dijital bölünme gibi bazı kavramlar olumlu ve olumsuz yönleriyle incelenecek ve gelecekte ne olacak sorusu için oluşturulan senaryolara değinilecektir.


RemarksKadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisiyim.
Ayrıca halen Fransa'da "İletişim Bilimleri, iletişim teknolojileri" alanında doktora çalışmamı yapmaktayım.

prev (13) overview next (15)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente