Paper 21

Generated: Sat Oct 29 16:40:09 2005

prev (20) overview next (22)

21 - TitleSayısal İş Eko-sistemlerinde Çevik Yapılanmalar: "Sanal Kuruluşlar"
AuthorsAyşın Zaim, Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi (Tekim)
PC MemberNo
Contact personAyşın Zaim, aysin.zaim@tekim.com.tr, (312) 496 40 67
Main Fields13. E- ticaret, E-is, M-ticaret ve Yeni Ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsHızla değişen pazar taleplerine ve müşteri ihtiyaçlarına aynı hızda uyum göstermek ve en uygun şekilde yanıt vermek üzere sanal ortamda KOBİ’lerden “çevik organizasyonlar” oluşturma yönündeki çabalar son dönemde hem Avrupa Birliği hem de ABD’nin gündeminde ön sırayı almaktadır. Bu yaklaşım, “Sayısal İş Eko-sistemi” olarak adlandırılan ortamlarda her biri ayrı bir varlık olarak yaşamını sürdüren KOBİ’lerin çeşitli projeleri gerçekleştirmek üzere sanal ortamda geçici olarak işbirliği yapmaları ve bu dönem içinde tek bir “sanal kuruluşun” alt bölümleri gibi davranmaları esasına dayanmaktadır. Başta internet alt yapısı olmak üzere hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sayesinde, günümüzün küresel ekonomisinde “sanal kuruluşlar” için fiziksel ve coğrafik sınırlar bulunmamaktadır.
Bu yaklaşıma yönelik kural, model ve destekleyici alt yapıları tanımlamak yönündeki çalışmalar AB ve ABD’de olanca hızıyla sürmektedir. AB ve ABD’deki iş yapış tarzları zaman içinde evrilerek bu yöne doğru yönelmiştir. Bu yaklaşımın Türkiye için de önemli bir fırsat olduğu; Türkiye’nin AB ve ABD’nin bu süreçte yaşadıkları iyi ve kötü deneyimlerden yararlanarak bir sıçrama yapabileceği düşünülmektedir. Bu bildiride, “sanal kuruluşlar” konusunda dünyada yapılan çalışmalar özetlenerek Türkiye için bir model önerisi ortaya konacaktır.

Anahtar kelimeler: Sayısal İş Eko-sistemleri, Sanal Kuruluşlar, Sanal Organizasyonlar
RemarksKlasik bildiri

prev (20) overview next (22)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente