Paper 24

Generated: Sat Oct 29 16:40:09 2005

prev (23) overview next (25)

24 - TitleTeknoloji Eğitimi'nde E - Dönüşüm
AuthorsDr. Orhan Erden, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Said Saidoğlu, İstanbul/ Büyükçekmece - Kıraç İlköğretim Okulu Endüstriyel Teknloji Öğretmeni
PC MemberNo
Contact personSaid Saidoğlu, saidsaidoglu@gmail.com, 0505 778 13 88
Main Fields16. E-egitim, okullarin internete taşınması
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÇağdaşlaşma süreci içerisinde, kalkınmaya ve kalkınma için gereken nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Dolayısı ile teknoloji kültürünün bütün toplumda yaygınlaşması ve gelişmesine yönelik çalışmalar bütün dünyada hızla aygınlaşmaktadır. Bu durum genel kültür eğitiminin yanında Teknoloji Eğitimi kültürüne de ağırlık vermeyi zorunlu kılmaktadır. Bilginin yaygınlaşmasında en önemli araçlardan biri olan internet "Teknoloji Eğitimi'nde E - Dönüşüm" e büyük katkı sağlayacaktır.

Teknoloji Eğitiminin amacı; öğrencinin yeteneğini ortaya çıkarıp onu istek ve ilgilerine göre geliştirmek, mesleki rehberlik yapmak, el becerisi ve teknik yetiler kazandırmak, çağdaş teknolojik gelişmenin ilkelerini kavratmak ve bir mesleğin ön hazırlığını yapmaktır.

Bu çalışmada daha önce yapılmış Teknoloji eğitimi ile ilgili E - Dönüşüm Faaliyetleri incelenmiş ve E - Dönüşüm'e olan katkıları analiz edilmiştir.
Remarks

prev (23) overview next (25)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente