Paper 64

Generated: Sat Oct 29 16:40:09 2005

prev (63) overview next (65)

64 - TitleAkademik Kütüphanelerde e-Kitapların Kullanımı
AuthorsSami ÇUKADAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personSami ÇUKADAR, samic@bilgi.edu.tr, 0212 311 51 57
Main Fields11. E-Kutuphanecilik, Enformasyon kaynaklari, indeksleme ve tarama
Other Main Fields
Abstract + Keywords
Akademik Kütüphanelerde e-Kitapların Kullanımı

Sami Çukadar*

Özet:
Günümüzde elektronik kitaplar, CD-ROM’lardan, internetten, cep telefonlarından ve diğer e-kitap okuma aygıtlarından okunabilmektedir. E-kitaplardan en verimli biçimde yararlanabilmek için çeşitli yazılım, donanım, protokol, kitap okuma aygıtları ve programları hızla geliştirilmektedir. E-kitapların üretiminin hızla artması, kütüphaneler, kullanıcılar ve yayıncılar açısından bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan dijital kullanım hakkı, fiyatlandırma modelleri ve arşivlenmesi gibi konular tartışılmaktadır.

Bu çalışmada, e-kitaplar, akademik kütüphaneler ve kullanıcılar açısından incelenmektedir. Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde e-kitapların abonelik durumlarına kısaca değinildikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar Merkezi’nde bulunan e-kitapların kullanımı değerlendirilmiştir. Ayrıca, e-kitaplar konusunda bazı önerilerde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: e-Kitap, e-Kütüphaneler, İstnbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar*Sami ÇUKADAR, Kütüphane Müdür Yardımcısı/ İstanbul Bilgi Üniversitesi
Remarks
Bildiri Sunumu

prev (63) overview next (65)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente