Paper 86

Generated: Fri Nov 25 16:17:53 2005

prev (85) overview next (87)

86 - TitleTarımsal Ürün İzlenebilirliği ve İnternet
AuthorsZeynel Cebeci, Çukurova Üniversitesi
Gültekin Özdemir, Dicle Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personZeynel Cebeci, cebeciz@gmail.com, 90 322 3386084-2184
Main Fields15. E-tarim, Tarimsal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTarımsal Ürünlerin İzlenebilirliği ve İnternet

İzlenebilirlik bir varlığın kayıt altına alınan bir kimlik ile geçmişinin, görmüş olduğu uygulama ve işlemlerin ve yerinin izlenebilir olması demektir. Tarımsal ürün izlenebilirliği ürünlerin üretildiği yeri yani çiftliği; çiftlikten masaya gelinceye kadar görmüş olduğu işlemleri, dağıtım ve satış kanallarını ve bu sırada uygulanan işlemleri izlemek ve bilmek olanağı demektir. Böylece üretim-tüketim yolunda hemen her şeyin bilinmesini sağlanarak ürünün tüketiciye gelinceye kadar hangi koşul ve standartlarda üretildiği, dağıtıldığı belirlenebilmektedir. Son birkaç yıl içinde yoğun olarak tartışılan gıda güvenliği ve kalitesi özellikle AB tarımında önem verilen konuları oluşturmaktadır. Bu bildiride, ürün izlenebilirliği çalışmaları standartlar, süreçler, uygulamalar ve bilgi teknolojileri boyutunda özetlenerek tartışılmaktadır.

Remarks

prev (85) overview next (87)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente