Paper 89

Generated: Tue Nov 29 19:03:01 2005

prev (88) overview next (90)

89 - TitleTürkiyede Okulların İnternete Taşınması
AuthorsDoç.Dr.Rasim Özyürek, Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Kurs Programları Direktörü Bilkent/Ankara
PC MemberNo
Contact personDoç.Dr.Rasim Özyürek, rasim@bilkent.edu.tr, 03122902221
Main Fields
Other Main FieldsOkulların İnternete Taşınması
Abstract + Keywords OKULLARIN İNTERNETE TAŞINMASI
Doç.Dr. Rasim Özyürek

İnternet çağımızın en önemli teknolojik gelişmelerinden biridir. Bilgiye ulaşma yeridir. İnternetin önemine inanmış toplumlar ınternetin önemini kavramış ileri toplumlardır.

Yirmi birinci yüzyılda ülkeler bilim, teknoloji ve bilişim teknolojilerini üretmek zorundadır..Gelişmiş ülkelerde eğitim ve yaşamın pek çok boyutu bildiğimiz gibi internet ve bilişim teknolojilerinin üzerine kaymıştır. Bu sayede eğitimde beklemediğimiz veya beklenmeyen iyileşmeler görülmüştür.Yirmi birinci yüzyılda dünyadaki bütün ülkeler, bilim, teknoloji ve bilişim teknolojilerini üretmek zorundalar. Eğitim sistemini de değiştirmek zorunda kalacağız. Geri kalmamalıyız. Çağı yakalamalıyız.Milli Eğitim merkez ve taşra teşkilatlarında mevcut olan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları internete bağlanmalıdır. Eğer Türk Toplumunun hedef ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulursa okullarımızda okuyan çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekte mutlu bir hayat sürmelerini, çağı yakalamalarını istiyorsak tüm okullarımızın internete bağlanmaları kaçınılmazdır. Bunun için el ele, gönül gönüle vererek,bu işin üstesinden gelmeliyiz.
Bilhassa ADSL ile internete bağlı okullarımızda, web ve e-posta sunucusu, öğrencilerin, öğretmenlerin e-posta adreslerinin olması, kişisel weblerinin olması ile hizmetlerin hayata geçirilmesi de o denli kolay olacaktır. Biz eğitimciler, okullarımızda kültürel mirasımızı internete taşırsak gelecek nesiller Türk kültürünü unutmayacaklar. Kültürümüz nesilden nesile aktarılacaktır.
Türkiye içinde bulunduğumuz zamanda bilgi toplumuna geçişin sancılarını yaşamaktadır. İnternet ülkemizde yaşamımızın vazgeçılmez temel taşlarından birisidir. Yaşam boyu eğitim kalitesinin artırılması bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını artırılması için internet kültürünü başta ilköğretim,ortaöğretim okullarımıza yaymalıyız. İnterneti en küçük yerleşim merkezlerindeki köy okullarımızdan başlayarak okulların internete bağlanmasını canla, başla çalışarak, tüm zorluklara göğüs gererek büyük bir coşku ile bunu başlatmalıyız.Geç kalınmamalıdır. Öğrencilerimizi iletişim teknolojilerini kullanabilir hale getirmek başta Milli Eğitim Bakanlığının temel görevleri arasında yer almakla birlikte,öğretmenlerin anne ve babaların da görevleri arasındadır.
Milli Eğitim Bakanlığı kolay erişilibilir, hızlı, ucuz ve güvenli internet alt yapısının geliştirilmesi için çaba harcamalıdır. İnternet Türk toplumunu bilgi toplumu biçimine götürecek bir katalizördür. Bir taşıcıyıdır.Bunu usumuzdan asla çıkarmamalıyız. İnternet toplumunu dünyadaki toplumlarla birleştirerek, demokrasiyi de, demokrasimizi de güçlendirecektir. Bu arada da eğitimi geniş kitlelere de yayacaktır. Böylece toplumun yeniden yapılanmasını da dünya ile bütünleşmesini de sağlayacaktır.
Öte yandan, dünyada bilgilerin sürekli değiştiği hepimizin bilgileri dahilindedir. Bu cümleden hareket ederek ülkemizde özellikle bilginin sürekli ve çok hızlı bir şekilde yenilenmesi gerektiğini göz ardı etmemeliyiz. Bu yönüyle bilgisayar ve internetin bize yardımcı olacağı bir gerçektir..Ama bu araçları nasıl kullanacağımızı okullarımızda çocuklarımıza iyi anlatmalıyız. Türkiye’de internet, evrensel hizmet anlayışı göz önünde bulundurarak, okullarımızda öğretmenlerimize ve öğrencilerimize taşınmalıdır . İnternetin önemine inanmış toplumlar ileri toplumlardır. M.E.B. interneti ve temsil ettiği teknolojileri yerleştirmeyi 2006 yılında da hedef edinmelidir. Gelişmiş ülkelerde eğitim ve yaşamın pek çok boyutu bildiğimiz gibi internet ve bilişim teknolojilerinin üzerine kaymıştır. Eğitimde beklemediğimiz iyileşmeler görülmüştür. Türkiye’de internet, vakit kaybetmeden, evrensel hizmet anlayışı göz önünde bulundurularak, okullarımızda öğretmenlerimize, öğrencilerimize taşınmalıdır . Öte yandan internetten, ülkemizde nüfusun bir kesimi yararlanıyor. Diğer bir kesim yararlanamıyor? Ülkemizde internetten yararlananların sayılara yüzde yüzlere neden çıkmasın? Bunun nedenini iki başlık altında topladık.. Birinci nedeni internet hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan insanlarımız var. Bu insanlarımız tez elden bu konuda bilgilendirilmelidir. İkinci bir neden ise ekonomik yetersizliktir. Bu da giderilebilinecek bir sorundur. Türkiye bu teknolojiye yeterince önem vermelidir.
İnternetin Türkiyeye gelişinin 12. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz..M.E.B. interneti geçen yıllarda olduğu gibi temsil ettiği teknolojileri yerleştirmeyi 2006 yılında da hedef edinmelidir. İnternet yüreğimizde yerini alan taptaze bir yaşamdır.


* Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Kurs Programları Direktörü ANKARA


Remarks

prev (88) overview next (90)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente