X. Türkiye'de İnternet Konferansı – inet-tr'05

9 Aralık

A

B

C

D

10.30-12.00

Açılış:
Açılış Konusmalari: M. Akgul, Gökhan Erkal, Şenay Yalçın "İnternet Çağında Küreşelleşme", Osman Ulagay

13.00-14.00

Strateji: 87, 30

STK: 59,82

Guvenlik: 35,61

Kurumsal Masaüstünde Linux'a Geçiş

14.30-16.00

İnternet Reklamcılığı

e-devlet : 14,45,86

Teknik I: 11,15,

Postfix, Spam, Virus

16.30-18.00

İnternet Gazeteciliği

Pazarlama: 12,65,6

Teknik II: 34,79


Acikkod VPN Çözümleri

10 Aralık

10.00-11.00

Kurumsal: 23,36,40

TR Deneyimleri: 37,80

Akıllı İstemciler ve Internet Ortamında Yenilikler (93)

Linux'a Giriş:

11.30-13.00

e-imza 71

e-ogrenme: 46,19,77

MS Platformunda Web Uygulamaları Geliştirme (92)

Dağıtık Yazılım Geliştirme

14.00-15.30

İnternet Yayıncılığı üvey evlat mı?

e-ogrenme: 27, 24,

Etkin İnternet Kullanımı: Orhan Gökçöl

Güvenli Yazılım Geliştirme (83)

16.00-18.00

Telekomda Serbestleşme ve Genişbant İnternet

Kütüphane I: 51,52,54,64,63

e-ticaret: 21,31,10,84

MONO (81)

11 Aralık

10.00-11.00

Netpia

VOIP : 29

E-şirket: 5

Kabuk Programlama

11.30-13.00

Teknik III: 41,53,9, 26

IVHP: 91

Kütüphane: 67, 76,66

PostgreSQL 8.1

13.30-15.00

DNS

Hukuk: 18,38,28

Açık Erişim: 69

Linux Masaüstü