Özetlerin ListesiNo

Başlık

5

E-Şirkete Geçiş- İletişim Yönetimi

6

İnternet te Tarımsal İçerik ve Başarı öykümüz

9

Ortak Alanlarda Kablosuz Ag (HotSpot) Kullanimi ve Kisisel Guvenlik

10

Yeni Ekonomi: Bir Konjonktur Dalgası mı? Yoksa yeni bir ekonomik Süreç mi?

11

PEAR Kodlama Standartları (PHP)

12

İnternet Reklamlarında Grafik Tasarım Sorunları: Banner Reklamlar Üzerine İnceleme

14

İNTERNET ve DEMOKRASİ İÇİN GELECEK SENARYOLARI

15

WATIR Web Application Testing in Ruby

18

Gizlilik Hakkı Olarak Kişisel Bilgilerin AB, ABD ve Türkiye'deki Yasal Düzenlemeleri

19

MESLEKİ YÖNLENDİRMEDE WEB DESTEĞİ

21

Sayısal İş Eko-sistemlerinde Çevik Yapılanmalar: "Sanal Kuruluşlar"

23

Kurumsal Açık Kaynak Dönüşümü

24

Teknoloji Eğitimi'nde E - Dönüşüm

26

Internet ortamında Kent Bilgi Sistemi

27

İNTERNET’E DAYALI ve İNTERNET DESTEKLİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SESLİ ve GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM ORTAMLARININ KULLANIMI

28

İNTERNET YAYINCILIĞINDA ETİK VE HUKUKİ İHLALLER

29

Internet'te ses iletişimi; sorunlar ve çözümler

30

Telekomünikasyonda yönelimler

31

Internet Teknolojilerinin Sağladığı Olanaklar: KOBİ'lerde Yenilikçilik Yönetimi

34

Web Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: AJAX

35

SQL Enjeksiyon ve WATIR

36

TRANSFER TAKİP SİSTEMİ

37

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ÇARESİZLİKLERİ

38

İnternet'in Gelişimi ve Ceza Hukukunda Yarattığı Sorunlar

40

Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Çevrimiçi Başvuru Yazılımı

41

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ : BİLGİSAYAR KÜMELERİ (CLUSTERING)

45

Guidelines for eGovernment Implementation

46

ELearning for heterogeneous Groups

50

internet kullanımı ve demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine kütahyada ki internet kafelerde yerel bir araştırma

51

İNTERNET DEVRİMİNİN KUTUPHANELERE ETKİSİ VE DEGİSİME ORNEK BİR AMERİKAN KUTUPHANESİ: URBANA FREE LİBRARY

52

Bilgi Evreninden Evrensel Bilgi Merkezine: İnternet’in Düzenlenmesi.

53

Mobil Acil Servis Yazılımı için Tablet PC Kullanılabilirlik Analizi

54

E-kitap yayımcılığı ve uygulamaları

59

Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu (www.siviltoplum.org.tr)

61

E-İş Çözümlerinde BT Yönetim ve Bilgi Güvenlik Standartları: ITIL, MOF, BS7799

63

İNTERNET KÜTÜPHANECİLİĞİ, E-REFERANS VE/VEYA E-HALKLA İLİŞKİLER

64

Akademik Kütüphanelerde e-Kitapların Kullanımı

65

Internette Pazarlama

66

Arama Motorları: Popüler Ortamlardan Akademik Kaynaklara Geçiş

67

Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması

69

Açık Erişim ve Kütüphaneler

71

Elektronik İmza

76

Bilimsel Bilgiye Açık Erişim: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması

77

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEVLERİNİ HAZIRLAMADA INTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

79

E-EĞİTİMDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİNE BİR ÖRNEK TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI)

80

Türkiye İnternet'i Büyüme Eğilimleri: 2004 - 2005

81

Özgür Yazılım, Linux, GNOME, Mono: Yakın tarih

82

İNTERNET KULLANIMI VE OKUL PROJELERİ

83 Güvenli Yazılım Geliştirme Teknikleri
84 e-Ticaret’te Yaşanan Teslimat Sorunları ve Caydırıcı Etkileri
85 İnternet Gazeteciliği
86 Tarımsal Ürün İzlenebilirliği ve İnternet
88 On Multilingual Internet Name
90 İnternet Ortamında Reklam ve Rekabet Hukuku
91 IvHP: 2005 yılında İnternet ve Hukuk
92 Microsoft Platformunda Web Uygulamaları Geliştirme
93 Akıllı İstemciler ve Internet Ortamında Yenilikler

CyberChair

Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services)

Development supported by TRESE

Copyright © by University of Twente