inet-tr'06 açılış konuşması

Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Konuklar, Sayın STK temsilcileri, Sayın basın mensupları, netdaşlarım; hepinizi inet-tr'06 düzenleme kurulu adına selamlıyorum, XI. "Türkiye'de İnternet" konferansına hoş geldiniz

Ev sahibimiz Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine, Rektör Tahsin Kesici ve Bilgisayar Bölümü Başkanı Ali Yazıcının sahsında teşekkür ederiz. Sponsorlarımız Türksat, Microsoft, ve Parkyerine, katkı veren STK'lara teşekkür ederiz. Bildiri sunan, panele katılan, seminer veren dostlarımza ve siz katılımcılara teşekkür ederiz 3 gün 4 paralel salonda gerçekleşecek konferansta 9 panel, 12 seminer, 24 bildiri oturumunda 90 bildiri sunulacak.

Bu konferans dizisi 1995'te Ankara'da başladı. Sırasıyla Bilkent, Yeditepe, ODTÜ, İTÜ, Ankara ve Boğaziçi Universiteleri ev sahipliğinde Ankara-İstanbul arasında gezdikten sonra 4 yıl, İstanbul'da Askeri müzede karar kıldı. Geçen yıl, Bahçeşehir'le tekrar üniversitelere döndük ve bu yılda Ankara'ya tekrar "Merhaba" dedik.

İnternet Konferansı fikri, yurt dışı bağlantısının 64K olduğu, yurt içi hatların 19.2K olduğu, TT'nin, hukuk müşavirinin uyarısı üzerine kendi web ve gopher'ını kapattığı, üniversiteler arasında ciddi sürtüşmelerin olduğu, ticari internet trafiginin X.25 üzerinden olduğu günlerde doğdu, ve konferansla ilgili insanları bir masa etrafında toplayarak, ortak akıl oluşturmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımını hedeflemişti. Zaman zaman ticari internetin katılımı artı, eğitim seminerleri hep yerini aldı, deneyimlerin aktarıldığı, bildirilerin sunulduğu boyutlar öne kazandı. Ama, biz düzenleyicilerin önceliği hep Türkiye İnternetin sorunlarının tartışıldığı, ortak aklın arandığı bir platform olmuştur. Bu nednele adını "Türkieye'de İnternet" Konferansı koyduk. Platformun işe yaraması, siyaset, bürokrasi, sivil toplum, sektörün iş birliğimini gerektiriyor, o da yeterli düzeyde değil maalesef. Konferansta, bilişimcilerin dışında kütüphanecileri, eğitimcileri, tarımcılari, sağlık bilimcileri görüyorduk; şimdilerde sosyal bilimcileride görmeye başladık: iktisatçılar, iletişimciler, sosyologlar, kamu yönetimi , hukukçular gibi. Bu konferans dizisi bu geniş yelpaze yapısını devam ettirecek.

Türkiye'de İnternet 14 yaşını doldurmak üzere. Sancılı bir 14 yıl yaşadık. Dünya ortalaması civarında bir yaygınlık söz konusu. Bardağın dolu tarafında da, boş tarafında da epey nesne var. Başarılı kamu projelerimiz var. İş dünyasından başarılı uygulamalar var. Yaşamını internet etrafındakuran profesyonelerimiz var. Öte yandan daha internetle tanışmamış milyonlar ve interneti çok sınırlı olarak tanıyan, kullananlar var. Okulları internete bağlamakta MEB çok başarılı olduğunu düşünüyor. eavrupa+'da 2003 sonuna kadar tüm okulları bağlayacagız dedik. 2004'de bağlamaya başladık ve plan 2005'te bitecekti. 2006 sonuna geldik. Okul sayısına bakarsak, TT'nin bilisim'06 da açıkladığına göre henüz %60 civarında. Bir yıldır Wimax deneyi yapılıyor. Bu arada Ankara yakında bir meslek lisesinde, bilgisayar sınıfının internete bağlanmadıgı olgusu da var.

Önderlik, koordinasyon ve yönetişim eksik

Bir Bilgi Toplumu Dairemiz var, ve Bilgi Toplumu Stratejimiz ve Eylem planımız var. Bu tabii ki sevinecek bir gelişme. Uzunca bir dönemdir, bu dairenin genel müdürlüğe aktarılması parlamentoda bekliyor. Bu dairenin ya da genel müdürlüğün ülkeyi Bilgi Toplumuna taşıyacak bir yapıda olduğunu söylemek pek mümkün değil. İnternetle ilgili sorunlar gündeme geldiginde ne kimsenin aklına Bilgi Toplumu Dairesi geliyor, ne de Bilgi Toplumu Dairesi öne çıkıp, inisiyatif alıp önderlik etmeye çalışıyor. 1. bilişim şurasında tüm partiler, parlamentoda bilişim komisyonu kurulması için ortak imza atmıştı. Ama, bu parlamentoda bir komisyon yok, açığı tek tek milltevekilleri kapatmaya çalışıyor. Türkiye İnternetinde, ciddi bir önderlik, koordinasyon ve yönetişim eksikliği söz konusu.

Kanayan Yara : Fiili Tekel

Türkiye İnternetin kanayan yarası Telekomdaki fiili tekeldir. Türkiye uzun dönem, TT'nın satışından gelecek paraya odaklandı. Asıl önemli olanın, telekom altyapısı üzeriden yaratılan katma değer ve topluma kazandırılan ivme olduğunu bir türlü anlayamadı. 2004 başında Telekomun yasal olarak tekeli kalktı, TT Oger Telekom oldu ama fiili tekel tüm gücüyle duruyor. Telekom sektörünün serbest olmadığı gerçeği, kamuoyundan başarıyla saklanan bir sır. Telekomünikasyon Kurumunundaki arkadaşlar bağışlasınlar ama çıplak gerçek bu. Örneğin ADSL reklamları sizi yanıltabilir, tekel devam ediyor; herkes TT'nin ADSL'ini satıyor. Liberal Hükümetimiz, telekom sektöründe serbestleşmeyi sağlayamadı. Serbestleşme indeksi, oligopol dışının pazar payı halen çok düşük düzeyde. Kablo ve uyduda daha da karışık bir durum söz konusu. Serbestleşme ufukta gözükmüyor, bir takvim bildiğim kadar yok. TK lisans veriyor, Türksat el koyuyor, TMSF Türkstat'a dava açıyor. Ulaştırma, DPT, İcra kurulu seyrediyor . Bu işte bir şeyler yanlış, yanlışı düzeltmesi gereken siyaset nerede ? Bu gelişmeler, Bilgi Toplumu Stratejisin parçası olamaz. (Telekom konusunda bu öğleden sonra 2 oturumluk bir panel yapıyoruz. )

Beni endişelendiren bazı gelişmelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Adalet Bakanlığı bünyesinde bir komisyon Bilişim Ağları Hizmetleri ve Bilişim Suçları taslagı hazırladı. Yasada beni rahatsız eden nokta özgürlüklerle güvenlik arasındaki dengenin özgürlüklerin aleyhine bozulması. Cumartesi günü bu konuda bir panelimiz var. Bakanlık, STK'lar ve hukukçular olarak tartışacagız. Çocuk pornosu haberlerinin gündeme taşınması kanımca yanlış olmuştur; bu haberler istenmeyen olayın reklamını yapmaktadır, dolaylı teşviktir. Abartma payının yüksel olduğunu düşünüyorum. Ulaştırma Bakanlığından gelen öneriler beni endişeye düşürüyor. Yazılı olarak bir metin görmedim, yazılı metni görmek gerekir. Ama, gösterilen tepki 2001 deki RTÜK tepkisini, interneti basın kanununa tabii tutma tepkisini çağrıştırdı. İnternet teknolojileri çok hızlı bir şekilde değişiyor. Youtube'i bir sene önce kimse düşünemezdi. İnterneti zapturapt altına almaya, bir yasa ile tüm sorunları çözmeye çalışmak, bizi yanlış yerlere götürür. Elinde balyoz olanın her şeyi çivi gibi görmesi misali, herşeyi yasa ile çözme hülyasıdan vazgeçmeliyiz. Yasanın yanında, eğitim, sektörel işbirliği ve yönetişim gerekir. Yanlış bir yasa, zaten cılız olan internet sektörünü yurt dışına kaçırır. İnternet ulusal değil, uluslarası bir olgu; uluslarası iş birliği mekanizmaları kurulmadan ulusal yasalarla yapılabilecekler sınırlıdır. Kamu erişim noktaları, ve okullardaki bilgisayar sınıflarını artık halkla paylaşmalıyız. Sağlıklı bir düzenleme ile İnternet cafeleri korumalıyız. Şu anda yeniden yapılandırılmak üzere fesh edilen İnternet Kurulu bir yönetişim deneyimi idi. Dileriz, Ulaştırma Bakanlığı, sivil toplumla birlikte diyalog ortamında çalışma yoluna gider.

Bu konferansta 2. gün Bilgi Toplumu Stratejisi panelleri yapıyoruz. Strateji ile ilgili 3 boyutu, örgütlenme ve yönetişim, yazılım sektörü ve ar-ge ile e-devlet kapısını sivil toplum ve ilgili kurumlar birikte tartışacağız. Birkaç yıldır, 1998 Kamunet konferansın modern bir halini öneriyorum. Bu e-devlet ve Bilgi Toplumu projelerinin sivil toplum, uzmanlar ve yurttaşların katılımıyla, bir gözden geçirme, geri besleme mekanizması olarak bu konferansta tartışmaktır. Kamu genelde bu fikre pek hazır değil. Biz bir açık teklif sunuyoruz. Bu konferansta bir salonu bu geri besleme oturumlarına ayırmaya hazırız. İsterseniz, ayrı bir konferans yapalım.

Bu konferans dizisi İnternet Kurulu, Akademik Bilişim, Kamunet Konferanslarının doğmasına sebeb oldu. inet-tr'nin Türkiye İnternetin yıllık buluşma noktası, sorunlarının tartışıldığı bir platform, yeni gelişmelerin paylaşıldığı, yeni bir şeylerin öğrenildiği, yeni dostlukların oluştuğu, ortaklıkların kurulduğu, bir diyalog ve dayanışma ortamı olmasını istiyoruz. Biz, internetin temsil ettiği değişimin sanayi devriminden çok daha köklü olduğunu düşünüyoruz, ve internetin bu toplumun kalkınması, demokrasinin gelişmesi için vazgeçilemez bir olanak olduğunu düşünüyoruz. Bu çorbaya bir tutam tuz katabildikse ne mutlu bize!

Gelin el birliği ile ülkeyi Bilgi Toplumuna Doğru Yöneltelim!

Mustafa Akgül
inet-tr'06 yürütme kurulu adına