Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID101
TitleBilgisayar Oyunlarının Yararları ve Zararları
Author(s)Author #1
Name: Hakan Tüzün
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: htuzun___hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsbilgisayar oyunları, sayısal oyunlar, eğitsel bilgisayar oyunları
AbstractBir teknolojinin ya da olgunun kullanan kişiye ya da genel olarak topluma olan yarar ya da zararı bunların kullanıldığı bağlam ya da durum ile yakından ilişkilidir. Bilgisayar oyunları ile ilgili olarak şu ana kadar popüler kültürde yapılan tartışmalarda bu konunun genelde zarar boyutu gözönünde tutulmuş ve tartışılmıştır. Bilgisayar oyunlarının özellikle zararları ile ilgilenen birçok politikacının, organize grubun ve özel ilgi grubunun bulunması bu olgunun genellikle zararlarının gözönüne getirilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu oturumda bilgisayar oyunlarının hem yararları hem de zararları ele alınıp konu bir bütün olarak tartışılacaktır.
Topics• Yeni İnternet teknolojileri
• E-eğitim, okulların internete taşınması
• E-kültür ve sayısal bölünme
Comments
Son bildiri gönderim tarihi olarak 1 Kasım tarihi bildirilmişti. Fakat bildiri sistemi çalıştığı ve konferansa 1 aylık bir süre olduğu için değerlendirilebileceğini düşündüm. Zaman sınırını aştıysam ve yeni bildiri kabul etmiyorsanız özür dilerim. Saygılarımla, Dr. Hakan TÜZÜN.
Paper 101.pdf (458KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC