Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID102
TitleBİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK YÖNTEMLERİ ve AB 6.ÇERÇEVE PROJESİ ABILITIES
Author(s)Author #1
Name: Handan Yılmaz
Org: İnnova Bilişim Çözümleri
Country: Türkiye
Email: hyilmaz___innova.com.tr

Author #2
Name: Bilgin Yazar
Org: İnnova Bilişim Çözümleri
Country: Türkiye
Email: byazar___innova.com.tr

Other Author(s)
KeywordsBirlikte çalışabilirlik, UBL, XML, ebXML, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Abilities
AbstractGünümüzün ve geleceğin çözümlerinin en önemli odak noktası bilginin paylaşımı olacaktır. Bilginin paylaşımı birlikte çalışabilir (birbirine uyumlu) sistemleri gerektirmektedir. Birlikte çalışabilir sistemler standartların geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Bu standartların arasında elektronik ticaret için XML İle Elektronik İş Ortamı (ebXML) ve Evrensel İş Dili (UBL) gösterilebilir. Her iki standart da mevcut farklı sistemlerin birbirlerine mesaj/doküman gönderip almalarını sağlamak amacıyla bir boşluğu doldurmaktadır.

E-ticarette, mesajlaşma yapısında standarda ulaşabilmek için çıkar amacı gütmeyen OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) kuruluşu tarafından UBL (Universal Business Language) mesaj formatları tanımlanmıştır. Avrupa’da bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip firmalar, birbirleri ile faturalamadan siparişe dek geçen süreçte UBL mesajlaşma standardını kullanmaktadırlar.

Abilities projesinin amacı genişleyen Avrupa’da (aday üye ülkeler gibi) birlikte çalışabilir bir yapının kullanılabilmesini sağlamaktır. Ülke ve sektör bazında UBL mesajları uyarlanarak, kurumların entegrasyon zincirine dahil olmaları hedeflenmiştir. Uç kullanıcıların mobil cihazlar yardımı ile sisteme entegre olabilmeleri sağlanacaktır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• Yeni İnternet teknolojileri
• E-ticaret, E-iş, M-ticaret ve Yeni Ekonomi
Comments
Birlikte çalışabilirlik kavramları ve AB 6.ÇP AR-GE Projemiz Abilities kapsamında elde ettiğimiz tecrübeyi harmanlayarak elde ettiğimiz sonuçları bu bildiri aracılığıyla paylaşmak istiyoruz. 
Paper 102.doc (216KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC