Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

Submitted Paper

ID106
Submitted2006-12-05
Last Update2006-12-08
TitleGerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve E-imza
Author(s)Author #1
Name: Ruken ZİLAN
Org: TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği
Country: Türkiye
Email: rzilan__etu.edu.tr

Author #2
Name: Gülay YALÇIN
Org: TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği
Country: Türkiye
Email: gulay__etu.edu.tr

Author #3
Name: Abdullah BATTAL
Org: TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği
Country: Türkiye
Email: abattal__etu.edu.tr

Other Author(s)
Contact AuthorAuthor #1
Alt Email: ruken76__yahoo.com
Telephone:
KeywordsE-imza, Güvenlik, Açık Anahtar Altyapısı (AAA), PKI, Bankacılıkta Açık Anahtar Altyapısı, E-imza Kanunu, Sertifika, Sertifika Merkezi.
AbstractAçık Anahtar kullanımı günümüzde güvenli iletişim ve e-ticaretin temelini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, son yıllarda bilgisayar güvenliği alanında çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Ancak uygulama alanındaki sorunlar üzerinde durulmaması sebebi ile sadece teorik olarak değerini korumaktadır. Günlük kullanımda Açık Anahtar Altyapısı(AAA)'nda tespit edilen uygulama problemleri, AAA'nın çözüm olarak kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, genel olarak AAA’daki uygulama problemleri ve özel olarak da Türkiye için e-imza kanunu ile bu risklerin kapsanıp kapsanmadığı incelenmiştir. Elde edilen veriler analiz yöntemi ile incelenmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır. Uygulama kapsamında Bankacılıkta AAA'sı da incelenmiştir.

Günümüzde e-imzanın güvenli şekilde uygulanabilmesi için birçok tedbir alınması gerekliliği görülmüştür: Uygulama güçlükleri getiren; teknolojik, bireysel, uyumsal ve maddi sorunların bir an önce giderilmesi veya en aza indirgenmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemelerin asla ihmal edilmemesi ve bu yasal düzenlemeler yapılmadan e-imzanın yaygınlaştırılmaması gerektiği sonuçlarına varılmıştır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-devlet, Kamu ağları ve etkin devlet: Türkiye Deneyimleri
• E-ticaret, E-iş, M-ticaret ve Yeni Ekonomi
• E-imza
• İnternet'te güvenlik; virus, spam, bireysel savunma
Comments
Paper 106.doc (159KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC