Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID20
TitleInternet Hizmetleri Sunan Kurumlar için Yönetim Standartları:ISO 27001 ve ISO 20000
Author(s)Author #1
Name: Betül Ertem Yıldız
Org: Karya Bilişim
Country: Türkiye
Email: betuly___karyabilisim.com

Other Author(s)
KeywordsISMS, Security, Information Security, ISO 27001
AbstractInternet hizmetleri sunan kurumların işin gereksinimlerini ve yasal zorunlulukları karşılayabilmeleri için, şu iki konuda sistematik bir yaklaşımı belirlemeleri artık kaçınılmaz olmuştur:
- Bilgi güvenliği yönetimi
- Bilgi işlem hizmet yönetimi
Sırasıyla ISO 27001 ve ISO 20000 standartları ve bu standartların uygulama kodları, kurumların söz konusu yönetim sistemlerini kurmaları için kullanabilecekleri yaklaşımları içermektedir.
Bu sunumun amacı ISO 27001 ve ISO 20000'in özet olarak kapsamını ve uygulamadaki kritik başarı faktörlerini anlatmaktır.
Topics• E-ticaret, E-iş, M-ticaret ve Yeni Ekonomi
• İnternet'te güvenlik; virus, spam, bireysel savunma
Comments
Eğitim Semineri olarak sunulmasını öneriyorum. Ancak, önderimin kabul edilmesi durumunda ne kadar süreli bir seminer olması gerektiği konusunda bilgi verilmesini rica ediyorum. 
Yine kabul edilmesi durumunda, sunumun öğleden sonraki bir saatte olabilmesini sağlarsanız minnettar kalırım. 
saygılarımla
Betül Ertem Yıldız
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC