Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID24
TitleTürkiye'de E-Devlet Uygulamaları: Devlet Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
Author(s)Author #1
Name: Özlem (Gökkurt) Bayram
Org: Ankara Üniversitesi DTCF
Country: Türkiye
Email: ozlembayr___gmail.com

Author #2
Name: Feryal Turan
Org: Ankara Üniversitesi DTCF
Country: Türkiye
Email: feryalturan___yahoo.com

Other Author(s)
Keywordse-devlet, devlet web siteleri-Türkiye, web sitelerinin değerlendirilmesi,
AbstractE-devlet uygulamalarında kamu birimlerinin web sitelerinin vatandaşı bilgilendirmek ve bu sayede ihtiyaçlarını etkileşimli olarak ne ölçüde yerine getirebildiklerinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sözkonusu amaca hizmet etmek bakımından, bu çalışmada ülkemizde iyi bilinen ve devlete bağlı beş kamu kurumunun web sitelerinin belirli bir standart ölçü, model seçilerek değerlendirme sonuçları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada beş bakanlığın web sitelerinin ölçütlere göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden web tasarımı dersini alan öğrencilerin beş tane bakanlık sitesinin değerlendirmesi istenmiştir. Dersi alan 16 öğrenci hazırlanan 4 sayfalık soru kağıdı 16. Mayıs.2005 tarihinde öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Değerlendirmede içerik, görsel tasarım, erişim, kullanılabilirlik ve etkileşim, site içi dolaşım, erişim hızı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Sonuç olarak sitelerden biri bir kriteri karşılarken diğerini karşılayamayabiliyor. Kendi içinde kriterleri ortalama olarak yerine getirse bile genelde kendi aralarında tutarsızlık var; çünkü standart bir yapıdan söz edilemiyor. Bunun için her birinin tek bir portalda hizmet vermesi uygundur.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
Comments
Paper 24.doc (78KB)
 
Reviewers

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC