Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID3
TitleAB 6. Çerçeve Programının ve Yedinci Çerçeve Programındaki Değişikliklerin KOBİ Gözünden Değerlendirmesi
Author(s)Author #1
Name: Bora Güngören
Org: POrtakal Teknoloji
Country: Türkiye
Email: bora___portakalteknoloji.com

Other Author(s)
KeywordsAvrupa Birliği, Araştırma Politikaları, Altıncı Çerçeve, Yedinci Çerçeve
Abstract
AB 6. Çerçeve Programı, 2006 yılı ile birlikte sona ermektedir. Her ne kadar tüm projeler sonuçlanmış olmasa da, yeni bir proje çağrısı olmayacağı için 6ÇP'nin değerlendirilmesi mümkündür. Ocak-Şubat 2007'den itibaren başlayacak olan 7. Çerçeve Programı'nda da bu tür değerlendirmeler sonucu özellikle KOBİ'ler konusunda çeşitli gelişmeler olmuştur. Bildiride 6ÇP'de büyük bir projede partner olmanın, proje teklifi hazırlamaktan projeyi yürütmeye kadar verdiği deneyimler ve 7ÇP'deki iyileştirmelerin KOBİ gözü ile değerlendirmesine yer verilecektir.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• Rekabet, serbestleşme ve düzenleyici kurullar
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC