Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID31
TitleKurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar : ANKOS Kontrol Listesi ve El Kitabı
Author(s)Author #1
Name: Özlem Bayram
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: obayram___humanity.ankara.edu.tr

Author #2
Name: Cem Coşkun
Org: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Country: Türkiye
Email: cem.coskun___taek.gov.tr

Author #3
Name: İlkay Holt
Org: Koç Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: igurbuz___ku.edu.tr

Author #4
Name: Bülent Karasözen
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: bulent___metu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsaçık erişim, kurumsal arşivler, ANKOS
AbstractKurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar : ANKOS Kontrol Listesi ve El Kitabı

Kurumsal arşivlerin nasıl kurulacağı ve hangi standart ve protokollerle işleyeceğinin belirlenmesi, bu bilgilerin elektronik ortamda geniş kitlelerce yararlanılmasını sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Dünyadaki örneler izlendiğinde, açık erişim girişimlerinde kütüphanelerin, üniversiteler ve araştırma kurumlarındaki kurumsal arşivlerin kurulmasına önderlik ettikleri gözlenmektedir.

Bu harekete temel oluşturan yaklaşımlar

•kurumların bilimsel ve entelektüel birikimlerini elektronik ortamlarda tanıtmak ve uzun süreli koruma,
•kurumlarca yürütülen araştırma sonuçlarınn daha hızlı yayınlanmasını sağlayarak başta kurumun kendi çalışanları ve diğer araştırıcıların bu bilgilere serbestçe erişebilmelerini sağlama,
•yürütülen araştırmaların, araştırıcıların ve birimlerin çalışmalarını değerlendirerek bilim araştırmalarında geleceğe yön verici kararların alınmasına yardımcı olma

şeklinde sınıflandırılandırlabilinir.

Bu sunumda, ANKOS Açık erişim çalışma grubu (AEKA) kurumsal arşivlerin yapılanma sürecine kurumlara rehberlik etmek amacıyla hazırlamakta olduğu “Kurumsal Arşivler Kontrol Listesi ve El Kitabı”nın ana hataları anlatılacaktır.

AEKA, söz konusu dokümanın bilim dünyasında yaygın paylaşımını sağlayarak karar vericiler ve meslektaşlarımız için aşağıdaki konular hakkında yol gösterici olmayı amaçlamaktadır:

•Kurumsal arşivlerin tanımı, amaçları ve yararlarının bilinmesi ve tanıtılması.
•Kurumsal arşiv hizmet birimleri ile kapsam ve işlevlerinin planlandığı bir modelin geliştirilmesi: Ülkemizdeki üniversite ve araştırma kurumlarının desteği ile üretilen bilimsel bilgiye erişim için nasıl bir politika geliştirilmesi gerektiği ve bu yönde izlenecek stratejik adımların neler olacağı belirlenecektir.
•Kurumların amaç ve bilimsel etkinliklerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtılması ve ulusallar arası kurumsal arşiv platformlarında yer alabilme koşulları: Konuyla ilgili uluslararası standart ve protokoller kapsamında mevcut yazılımlar değerlendirilecek ve bu yazılımlarda uygulanan metadata standartları tanıtılacaktır.
•Kurumsal arşivlerde bilimsel bilginin üretimi, derlenmesi, korunması, serbestçe paylaşılması ve kullanım hakları: Bu kapsamda tüm paydaşları ilgilendiren hukuki yaptırım ve hakların neler olduğu açıklanacaktır.
Topics• E-kütüphanecilik, enformasyon kaynakları, indeksleme ve tarama
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC