Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID32
TitleANKOS ve Elektronik Dergi Kullanımı
Author(s)Author #1
Name: Bülent Karasözen
Org: ODTÜ
Country: Turkey
Email: bulent___metu.edu.tr

Author #2
Name: Ayhan Kaygusuz
Org: ITÜ
Country: Turkey
Email: kaygusuz___itu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsElektronik dergi kullanımı, bilimsel yayınlar
AbstractDünya’daki tüm konsorsiyumlarda olduğu gibi, ANKOS’un üye ve abone olduğu veritabanı sayısı kurulduğundan bu yana hızla artmıştır. ANKOS büyük ve küçük üniversitelerin bilimsel bilgiye elektronik ortamda erişimi konusunda, kullanım istatistikleri ve veritabanlarına ödenen ücretler açısından bakıldığında çok başarılı olmuştur. Bu sunumda, tam metin makale kullanımıyla, kurumuların araştırma etkiniği(bilimsel makale yayın sayıları arasındaki) ilişki, kurumlar arasında çeşitli veritabanlarını kullanımları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulucaktır. Ayrıca kullanım istatistiklerine bakılarak, kurumların geriye dönük arşive nekadar gereksinimleri olduğu tartışılacaktır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-kütüphanecilik, enformasyon kaynakları, indeksleme ve tarama
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC