Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID37
TitleENFORMASYON TOPLUMU SÜRECİNDE DİJİTAL BÖLÜNME KAVRAMININ ANLAMI VE ÖNEMİ
Author(s)Author #1
Name: Cengiz Aytun
Org: Çukurova Üniversitesi Kozan M.Y.O.
Country: Türkiye
Email: cengiza___cu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsdijital bölünme, sayısal uçurum, enformasyon toplumu, bilgi, teknoloji, internet
AbstractEnformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri, yirminci yüzyılın sonlarını şekillendiren en etkili güçlerden biridir. Bu teknolojiler; insanların yaşama, öğrenme ve çalışma şekilleri ve sivil toplum ile devletin etkileşimini devrim yaratacak şekilde etkilemiştir. Bireysel ve toplumsal yaşamı kökünden değiştirmekte, çok ciddi ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sonuçlar doğurmakta olan bu devrim, “Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerine ve hizmetlerine eşit erişememe” adı verilen “Dijital Bölünme” başta olmak üzere pek çok soruna da sebep olmuştur. Bu çalışmada; “Dijital Bölünme” olgusunun tasviri yapılarak, önemi ortaya konulmaktadır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-kültür ve sayısal bölünme
Comments
Paper 37.doc (249KB)
 
Reviewers

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC