Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID38
TitleBireysel Gizlilik ve Kişisel Verilere Erişim Hakkı
Author(s)Author #1
Name: Cavidan Soykan
Org: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi
Country: Türkiye
Email: soykan___politics.ankara.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsÖzel hayatın gizliliği, kişilik hakları, kişisel verilerin korunması, kişisel verilere erişim
AbstractSon yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda, özel hayatın gizliliği hakkı en fazla korunmaya muhtaç alanlardan biri haline gelmiştir. Özellikle bu alanın bir parçası olan kişisel verilerin korunması konusu giderek artan önemi nedeniyle artık yasal olarak da ayrı bir hak olarak algılanmaya başlanmış ve özel hukuki düzenlemelerin konusu yapılmaya başlanmıştır. Bu sunumla bu yöndeki gelişmeler, uluslararası standartlar özellikle de Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen metinler ve sonuçta da Türkiye'deki durum tartışılacaktır.
Topics• Gizlilik, bireysel haklar, kişisel verilerin korunması
Comments
Paper 38.doc (105KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC