Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID41
TitleBENOGRETKİN : Ulusal Eğitim Altyapısı
Author(s)Author #1
Name: BERKER KILIÇ
Org: DERMAN BİLİŞİM HİZMETLERİ VE YAZILIM GELİŞTİRME-KIRIKKALE
Country: TÜRKİYE
Email: berker.kilic___gmail.com

Other Author(s)
Keywordsöğretim programı, öğrenme nesneleri, anlamsal web, ontoloji, materyal
AbstractTekrar Kullanılabilir Öğrenme Nesnelerinin (TEKÖN) önemi, bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşması ile artmıştır. Ülkemizde 2004/2005 Eğitim Öğretim Yılı ile uygulanmaya başlanan Yeni Öğretim Programları ve bilgisayar destekli eğitime geçiş için yapılmakta olan çalışmalar, öğrenme nesneleri konusunun daha geniş kitlelerce bilinir ve kullanılır olmasını zorunlu hale getirmiştir.
Uygulanmaya başlanan Yeni Öğretim Programları kendi içerisinde sahip olduğu kazanımlar arası ilişkisel yapısı ile öğrenme nesnelerine geçişi kolaylaştırır niteliktedir. Yapısal standartları IEEE’ ye bağlı, Öğrenme Teknoloji Standartları Komitesi tarafından geliştirilmiş olan LOM ve LOM XML Şema tanımlamaları uygun olan standartlardır.
Bilgisayar destekli eğitim materyali geliştirme araçlarının niteliği, öğretmenler tarafından kullanılma oranı ve geliştirilen materyallerin niteliği, materyal geliştirmede alternatif araçların geliştirilemesinin uygun olacağı yönündedir.
Öğrenme nesnelerinin etkin kullanımı, bu nesnelerin tekrar tekrar kullanılabilmesidir. Bu nesnelerin belirili kriterlere uyumu ve etkin paylaşımı için merkezi bir otorite tarafından ulusal ölçekte yönetilmeleri gerekmektedir.
Bilgisayar destekli öğretim materyallerinin, öğrenme nesneleri ile bir veri ambarı içerisinde tanımlanması ve Internet’ teki eğitim kaynaklarının ontoloji tabanlı olarak buna dahil edilmesi ile ülkemizde bilgisayar destekli eğitim konusunda önemli gelişmeler elde edilebilecektir.
Topics• Yeni İnternet teknolojileri
• E-eğitim, okulların internete taşınması
• E-kütüphanecilik, enformasyon kaynakları, indeksleme ve tarama
• İnternet'te Türkçe kullanımı ve içerik
Comments
Bildiri geniş özet olarak gönderilmiştir. Konferans tarihine kadar tamamlanacaktır.
Paper 41.pdf (318KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC