Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID42
TitleSayısal Kaynakların Derlenmesi
Author(s)Author #1
Name: Esin Sultan OĞUZ
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: esino___hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywordssayısal derleme, derleme kanunu, web arşivleme
AbstractSayısal ortamda üretilmiş bilgi kaynaklarının sayılarında yaşanan artış ve bu bilgi kaynaklarının kültürel miras ürünleri kapsamında değerlendirilmesi; sayısal yayınların, kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş derleme kanunu çerçevesinde ele alınmasına neden olmuştur. Ancak derleme kanununa ilişkin sayısal ortamın özelliklerinden kaynaklanan kavramsal ve uygulama boyutunda çeşitli problemler söz konusudur. Teknik, yasal, politik, örgütsel ve ekonomik olarak nitelendirilebilecek olan söz konusu sorunlara yönelik çözüm yolları bulmak amacıyla ulusal ve uluslarası ölçekli çalışmalar yapılmaktadır.
Topics• E-kütüphanecilik, enformasyon kaynakları, indeksleme ve tarama
Comments
Sayın Hocam, 
Göndermiş olduğum metin bildiri metnin geniş özetini içermektedir.Mevcut metin üzerinde eklemeler olacaktır ancak konunun ana fikrine sadık kalınacaktır.
Teşekkürler..
Paper 42.doc (123KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC