Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID43
TitleTürkiye İnternet Sitelerinde Standartlara Uyumluluk: Karşılaştırmalı Ölçümler ve Stratejik Açılımlar
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Gençer
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mgencer___cs.bilgi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsStandart uyumluluğu, e-Devlet, Kamu İnternet siteleri, özgür açık kaynak yazılım
AbstractBu çalışmada bir örneklem üzerinde Türkiye'deki web sitelerinin, ağırlıklı olarak ta kamu kurumlarına ait olanların, standartlara uyumluluğu ve bununla ilişkili teknolojik tercihlerine ilişkin ölçümler sunulmakta ve bu ölçüm sonuçlarına dayanarak e-Dönüşüm sürecindeki stratejik kısıtlama ve açılımlar değerlendirilmektedir. Bu sitelerin HTML standardına uygunluğunun yanısıra, karakter kodlaması ve sunucu yazılımı tercihlerini içeren ölçümler değişik site grupları arasında ciddi farklılıklara işaret etmektedir. Genel olarak standartlara uygunluğun yeterince gözetilmediği ve açık kaynak yazılımlardan yararlanma oranının düşüklüğü göze çarpmaktadır. Uzun vadede e-Devlet ve e-Dönüşüm süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için standartlara uyum konusunda strateji eksikliği ve bunu iyileştirmenin yolları konusunda karar vericilerin bilgilendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• Özgür yazılım, açık kaynak, e-devlet ve e-türkiye
• İnternet'te Türkçe kullanımı ve içerik
Comments
Paper 43.pdf (113KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC