Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID44
TitleTÜRKİYE’DE TEKNOPARKLAR VE SORUNLARI
Author(s)Author #1
Name: Ahmet Başalp
Org: Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Country: Türkiye
Email: ahmetbasalp___erciyes.edu.tr

Author #2
Name: Bilgin Yazlık
Org: Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Country: Türkiye
Email: bilgin___erciyes.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTeknopark, teknoloji geliştirme bölgesi, innovasyon, ar-ge, kuluçka, technoparks, technology development zone, innovation, r&d, incubation
AbstractÖZET

Teknoparklar üniversiteler ile sanayi kuruluşlarını biraraya getirerek yenilikçi fikirlerin ticari olarak değerlendirilmesini, artan beyin göçünün azaltılmasını ve ülke gelişmişlik seviyesinin arttırılmasını temel amaçlar olarak edinen merkezlerdir. Bu yapıların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için birtakım destek mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Fakat Türkiye’de girişimcilere sunulan bu destek mekanizmaları oldukça yetersiz kalmaktadır. Başta kuluçka merkezindeki şahıs ve firmalara olan desteklerde olmak üzere belirgin bir iyileşme sağlanamadığı takdirde teknoparklar yeteri kadar verimli işleyemeyeceklerdir.

ABSTRACT

Technoparks are the centers that aim to make come together universities and industry enterprises to improve innovative idea commercially, reduce the increasing brain drain and raise the development level of the country. It is needed certain support systems for robustness of technoparks. But, in Turkey, the support systems for entreprenurs are insufficient. If it is not provided imporevement in the support systems firstly for the entrepreneurs and enterprises which are in incubation center, technoparks will not be able to work efficiently.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-devlet, Kamu ağları ve etkin devlet: Türkiye Deneyimleri
Comments
Paper 44.doc (86KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC