Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID45
TitleResim İçerikli Spam E-postaların Engellenmesinde Histogram Analizi Yöntemi
Author(s)Author #1
Name: Hikmet Coskun Gunduz
Org: İstanbul Bilgi University, Department of Computer Science
Country: Turkiye
Email: cgunduz___cs.bilgi.edu.tr

Author #2
Name: Remzi Emre Basar
Org: İstanbul Bilgi University, Department of Computer Science
Country: Turkiye
Email: reb___cs.bilgi.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsspam, resim içerikli spam, histogram, istatistik, Bayes filtreleme.
AbstractBu makalede, son dönemlerde artan resim içerikli spam e-postaların filtrelenmesi için uygulanan histogram analizi yöntemi anlatılmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü dahilinde halen devam etmekte olan çalışmada, gelen e-postanın içinden resim alınıp, otomatik yapılan histogram analizine göre e-postanın spam olup olmadığına karar verilmektedir. Gelecekte, bu yapılan çalışma sonucu üretilecek olan ya-zı-lı-mın e-posta istemcileri için veya spam filtreleme yazılımları için bir eklenti haline getirilmesi ve açık kaynak kodlu olarak dağıtılması hedeflenmektedir.
Topics• İnternet'te güvenlik; virus, spam, bireysel savunma
• Özgür yazılım, açık kaynak, e-devlet ve e-türkiye
• İnternet'te güvenlik; virus, spam, bireysel savunma
Comments
Paper 45.ps (360KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC