Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID46
TitleINTERNET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİNE DAİR ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Author(s)Author #1
Name: Gülüm Şener
Org: BEYKENT UNIVERSITY
Country: TURKEY
Email: gulumsener___yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsInternet, enformasyon toplumu,demokrasi, kamusal alan.
AbstractBu çalışmada internetin teknolojik potansiyelinin demokrasiye ve kamusal alana katkılarına ilişkin öne sürülen kuramsal çalışmalar irdelenerek internet ve toplum ilişkisine dair eleştirel bir bakış açısı geliştirilmektedir.
Topics• İnternet, demokratikleşme, toplumsal denetim ve siyaset
Comments
Paper 46.doc (94KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC