Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID47
TitleSanal Muzeler
Author(s)Author #1
Name: Cihan Colak
Org: Yildiz Teknik Universitesi
Country: Turkiye
Email: ccolak___yildiz.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSanal Muze, sanal muze olcutleri, tanimlar
AbstractBilişim teknolojilerinin gelişmesi ve toplumun geneline yayılması ile birlikte diğer tüm kurumlar gibi müzelerde sayısallaşmaya başlamışlar ve sanal müze olarak adlandırılan yeni bir müze türü ortaya çıkmıştır. Her ne kadar teknolojik gelişme ile paralellik gösterse de sanal müze tartışmaları 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlamıştır. Sanal müzelerin geleneksel müze yapısına ve kavramına, sanat yapıtına, daha geniş anlamda sergilenen nesnelere ve ziyaretçiye olan etkileri tartışılan konuların başında gelmektedir. Yurtdışında uygulama ile kavramın tartışılmasındaki paralellik sanal müze işlevlerinin yerli yerine oturmasını sağladığı söylenebilir. Benzer bir paralelliğin ülkemizde de kurulması gerekmektedir.
Topics• E-kültür ve sayısal bölünme
Comments
Paper 47.pdf (85KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC