Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID50
TitleElektronik ortamda konsorsiyum yönetimi
Author(s)Author #1
Name: Ayhan Kaygusuz
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kaygusuz___itu.edu.tr

Author #2
Name: Buket Benek
Org: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: benek___itu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKonsorsiyum yönetimi, ANKOS, bilgiye erişim
AbstractÜlkemizdeki bazı üniversitelerin biraraya gelerek oluşturdukları birliktelik 7 yıl gibi kısa bir sürede bütün üniversitelerin katılımıyla dünyanın en büyük ve önemli konsorsiyumlarından biri haline gelmiştir. ANKOS 20 civarında üniversite ve araştırma kurumundan 40'tan fazla uzmanın etkin katılımıyla çalışmalarını sürdürmektedir. ANKOS'un daha etkin ve verimli çalışabilmesi, fayda/maliyet hesabının ürün ve kurum düzeyinde yapılabilmesi ve üye kurumlar ile ilgili bilgilerin daha sağlıklı biçimde tutulabilmesi için 2006 yılından itibaren ANKOS'un çalışmaları web desteğiyle sürdürülmeye başlamıştır. Dünyadaki ilk örneklerinden biri olan bu çalışma üyeler ve ANKOS çalışanlarının katkısıyla geliştirilmektedir.
Bu çalışma XI. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda katılımcılar ile paylaşılacaktır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-kütüphanecilik, enformasyon kaynakları, indeksleme ve tarama
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC