Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID52
TitleDijital Kütüphanelerde Güvenlik Sorunları
Author(s)Author #1
Name: Fidan BAYRAKTUTAN
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: fidan___istanbul.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsdijital kütüphaneler, içerik (veri) güvenliği, erişim kontrolü
AbstractEnformasyon ve İletişim Teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan enformasyon sistemlerinden biri de dijital kütüphanelerdir. Elektronik enformasyon hizmetlerinde önemli bir adım olan ve günümüzde giderek yaygınlaşan dijital kütüphanelerde, tüm diğer bilgisayar ve network tabanlı sistemlerde olduğu gibi, güvenlik sorunları yaşanmaktadır. Çalışmada, dijital kütüphane sistemlerinde karşılaşılan güvenlik sorunlarını tanımlamak, dijital kütüphanelerde yaşanan güvenlik sorunlarına değinerek bu enformasyon sistemleriyle ilgili veri güvenlik politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Ayrıca, konuyla ilgili olarak dijital kütüphane sistemlerinin oluşturulması aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da güvenlik bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Topics• E-kütüphanecilik, enformasyon kaynakları, indeksleme ve tarama
Comments
Aktif katılım Web sayfasında metin üzerinde daha sonra değişiklik yapabileceğimiz belirtilmiş; ancak, bildirimin Web'de yayınlanacağını da göz önünde bulundurduğumda, metnin son versiyonunun gönderilmesinin daha doğru olacağını düşündüm. Bu nedenle sadece özet metnini submit ettim. Tam metnin gönderilmesi için en fazla ne kadar zaman verilebileceği konusunda benimle iletişim kurulabilmesi ve bilgi alabilmem mümkün müydü ? Teşekkür Eder, İyi Çalışmalar ve Kolaylıklar Dilerim.
Paper 52.doc (26KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC