Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID55
TitleTÜRKİYE VE İTALYA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE E-DEVLET UYGULAMALARI İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALARI BİR ANALİZ
Author(s)Author #1
Name: İBRAHİM SAYLAN
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ibrahimsaylan___yahoo.com

Other Author(s)
Keywordsdemokrasi, internet, e-devlet, Türkiye, İtalya
AbstractTÜRKİYE VE İTALYA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE E-DEVLET UYGULAMALARI İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALARI BİR ANALİZ

İBRAHİM SAYLAN
Bilkent Üniversitesi
Siyaset Bilimi Bölümü
Doktor Adayı
ibrahimsaylan___yahoo.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı demokrasinin temsiliyetin yanı sıra etkin yurttaş katılımı ile güçlenebileceği savından hareketle siyasal etkinliğin hizmetine yeni araçlar, yeni kanallar sunan internetin e-devlet çerçevesinde kullanımını incelemektir. E-devlet ile e-demokrasi ilişkisi üzerine kuramsal bir tartışmadan sonra, karşılaştırmalı içerik analizi yöntemi ile Türk ve İtalyan devletlerinin internet kullanımı ele alınmaktadır. www.turkiye.gov.tr ve www.italia.gov.tr sitelerinin tasarım ve işleyiş açısından incelenmesi yoluyla iki devletin e-devlet ve e-demokrasi ilişkisini nasıl kavradığı, bunun etkin yurttaş katılımını ne yönde etkilediği soruları tartışılmaktadır. Karar alma süreçlerinin giderek artan profesyonelleşmeye koşut olarak karmaşıklaştığı tespitinden hareketle e-demokrasinin en azından bugün orta ve uzun vadeli bir amaç olabileceği düşüncesiyle, internet kullanımı ve demokrasi ilişkisi karar alma süreçlerinin daha az karmaşık olduğu ve bireyleri bire bir ilgilendiren konularla ilgili yerel düzeyde incelenmektedir. Bu amaçla, yerel yönetimlere iki ülkeden birer örnek olarak, gerek demografik ölçek, gerekse sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri açısından benzerlikler taşıyan Çankaya Belediyesi ile Floransa Belediyesi’nin internet siteleri (www.cankaya-bld.gov.tr ve www.comune.firenze.it) analiz edilmiştir.

Not: Bu çalışma Tübitak tarafından desteklenen, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Dilek Cindoğlu’nun yürütücülüğünde sürdürülmekte olan “İnternet ve Demokrasi: İnternetin Türkiye’de Özel ve Kamusal Alana İlişkin Açılımlara İlişkin Kıyaslamalı Bir Bakış” başlıklı projenin bir parçasıdır.
Topics• İnternet, demokratikleşme, toplumsal denetim ve siyaset
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC