Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID58
TitleYeni Asır Gazetesi Örneği'nde Yeni İletişim Teknolojileri Kullanımı
Author(s)Author #1
Name: Arş.Gör. Murad Karaduman
Org: Ege Üniversitesi
Country:
Email: mkaraduman___gmail.com

Other Author(s)
KeywordsYeni İletişim Teknolojileri, Gazetecilik, Haber Üretimi
AbstractÖzet
İletişim teknolojilerindeki hızlı değişim, yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de çok kısa zamanda önemli değişim ve yenilikler yaşanmasına neden olmuştur. Bundan sadece 10 yıl kadar önce daktiloyla haber yazıp, çektiği fotoğrafları görebilmek için filmlerin yıkanmasını bekleyen gazeteciler; bugün neredeyse olayın gerçekleştiği anla eş zamanlı olarak haberlerini ve fotoğraflarını geçebilmekte, haberler değerlendirilip teknolojinin yardımıyla hızla servis edilebilip okura sunulmaktadır. Teknolojinin hızına kapılan insanoğlu, değişen alışkanlıklarının çoğu zaman farkına bile varamamaktadır. Söz konusu gazetecilik ve haber olunca hızın göz kamaştırıcı etkisi kendisini yeni teknolojilerle göstermektedir. Tüm bu olanakların avantaj-dezavantajları ve haber üretim sürecinde hız kavramının temel unsur haline gelmesiyle birlikte haber yapımında değişimler gerçekleşmiştir. Bu makalede İzmir’de 111 yıldır yayın hayatını sürdüren Yeni Asır Gazetesi’nin teknoloji kullanımına bağlı olarak haber üretim sürecindeki değişimler incelenecektir. Haber mutfağındaki editör ve muhabirlerle yapılacak anket ve derinlemesine görüşmelerle, on yıllık dönemde gazetede yapılan teknolojik değişimler saptanarak, kaynaktan okura ulaşana kadarki süreçte teknolojinin haber üretimine etkileri ortaya konacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yeni İletişim Teknolojileri, Gazetecilik, Haber Üretimi.
Abstract
The rapid alteration in communication technologies has given rise to crucial changes and innovations not only in journalism but also in whole fields of life in a very short period of time. Only about ten years ago, journalists who were writing news with the help of typewriters and waiting for the photographs to be processed are now able to write their news and obtain photographs regarding the issue simultaneously. Via the latest technology, news can be evaluated and serviced to readers’ benefit promptly. Human beings who are carried away with the speed of technology are not aware of their changing habits most of the time. If it is a question of journalism and news, the dazzling effect of speed is able to exhibit itself through new technologies. The advantages and disadvantages of the means under consideration and speed which has become the main issue in the news production process have led to some innovations in the field. In this study, the innovations in the news production process will be dealt with in accordance with the technology use in Yeni Asır Newspaper which has … year experience in publication in İzmir. By the interviews and questionaires to be carried out with the editor and reporters who are in the news kitchen, the technological changes will be determined in the newspaper concerned in a ten-year period of time and the impacts of technology which have truly beneficial effects in news production term beginning from the determination of source through the readers’ use will be revealed.

Key Words: New Communication Technologies, Journalism, News Production.

Topics• Elektronik yayıncılık ve basın
Comments
Paper 58.doc (26KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC