Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID59
Titlee-Devlet Dönüşümünde Kritik Faktörler ve İşletmecilik Açısından Değerlendirmeler
Author(s)Author #1
Name: F.Efe Kıvanç
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: efekivanc___gmail.com

Author #2
Name: Halil İbrahim Özbilger
Org:
Country: Türkiye
Email: hiozbilger___yahoo.com

Author #3
Name: Tolgahan Yıldız
Org:
Country: Türkiye
Email: benbede___hotmail.com

Author #4
Name: Dr.H.Kemal İlter
Org:
Country: Türkiye
Email: kilter___kltr.info

Other Author(s)
KeywordsE-devlet, Bilgi Toplumu, E-dönüşüm, E-işletme, Kritik Faktörler.
AbstractBilgi toplumuna geçiş ve e-devlet dönüşüm süreci hem genel anlamda hem de içinde bulunduğu topluma özgü birtakım darboğazları da beraberinde getirmektedir. Bu darboğazların aşılması bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlatılabilmesi ve başarılı e-devlet uygulamalarının en önemli sorunu olarak karşımızda durmaktadır. Dolasıyla e-devlet dönüşüm planları hazırlanırken, planları hazırlayanların kritik faktörleri dikkatli şekilde analiz etmeleri ve geleceğe dair kararları bu doğrultuda almaları doğru bir yaklaşım olacaktır.

E-devlet dönüşüm sürecinde aktörlerden biri olan işletmeler dönüşüm sürecinde ve toplumun bilgi toplumuna geçişinde öncü konumdadırlar. İşletmelerin içinde bulundukları toplumun sosyo-kültürel ve ekomomik değerlerinden farklı davranmaları beklenemez. Dolayısıyla işletmeler, bulundukları toplumun bu dönüşüm sürecinde karşılaştığı darboğazları iç süreçlerinde yansıtıp, işletme dışı faaliyetlerde bu darboğazlardan etkilenmektedirler. Bu bakımdan e-devlet dönüşümünün tam anlamıyla başarılı ve istenilen etkinlik düzeyinde olması, işletmelerin içinde bulundukları toplumun özelliği gereği ve kendi iç sistemlerinde oluşan darboğazları aşabilme kabiliyetleri ile yakından ilişkilidir.

Bu çalışmada e-devlet dönüşümünün başarıya ulaşabilmesi için kararlı bir misyonun ve vizyonun belirlenmesi ve bu doğrultuda tespit edilen kritik faktörlerin aşılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Çalışmada ayrıca işletmecilik bakış açısıyla işletme-devlet arasındaki elektronik ilişkiler üzerine değerlendirmeler de yapılmaktadır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-devlet, Kamu ağları ve etkin devlet: Türkiye Deneyimleri
Comments
Paper 59.doc (135KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC