Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID61
Titleİnternet ve Soyal Hareketler
Author(s)Author #1
Name: Erkan Doğan
Org: Bilkent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: erkando___bilkent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİnternet, demokratikleşme, (yeni) sosyal hareketler
Abstract

İnternet ve Yeni Sosyal Hareketler

Erkan Doğan
Bilkent Universitesi
Siyaset Bilimi Bolumu
Doktora Adayı

Bu çalışma, temel olarak, günümüzün yeni sosyal hareketleri ve internet arasındaki ilişki üzerinde yoğunlamaktadır. 1990’ların başında şekillenmeye başlayan ve 1990’ların sonlarından itibaren varlığını dünya çapında hissettirmeye başlayan yeni sosyal hareketlerin (asıl olarak küreselleşme karşıtı hareketler ve savaş karşıtı hareketler) en ayırt edici özelliklerinden biri internet ile kurmuş oldukları ilişkidir. İnternetin akışkan, hiyerarşik olmayan yapısı, son on yılın yeni sosyal hareketlerinin merkezi olmayan, anti-otoriter, açık ve demokratik yapısıyla ilginç bir benzerlik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, hem interneti hem de günümüzün yeni sosyal hareketlerini, yapısal özelliklerine bakarak “ağlardan oluşmuş ağlar” (networks of networks) olarak tanımlamak mümkündür.

Tarihsel olarak bakıldığında, sosyal hareketler gazete, radyo, televizyon gibi yeni iletişim teknolojilerini repertuvarlarına katma konusunda oldukça ilgili olmuşlardır. Fakat, internet, diğer iletişim teknolojileriyle karşılaştırıldığında, sosyal hareketlere daha geniş olanaklar sunmaktadır. İnternet, global niteliği olan, hızlı, ve interaktif bir iletişim ortamı sağlamaktadır. Ulaşımı görece kolay ve ucuzdur. Bu özellikleriyle sosyal hareketlerin iletişim, organizasyon ve mobilizasyon kapasitelerini hiç olmadığ ıkadar arttırmaktadır.

İnternet ve demokrasi arasındaki ilişki üzerinde odaklanan Sosyal Bilimler literatürü internet teknolojisinin sunduğu olanakların altını çizmektedir. İletişim ve bilgi alışveriş olanaklarını hiç olmadığı kadar genişleten internet, sınırları açık, hiyerarşik olmayan bir yapıya sahip, herkesin her an girip çıkabildiği sanal bir kamusal alan işlevi görmektedir. Ayrıca internet, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan katılım meselesinin sınırlarını genişleten teknolojik olanaklar sunmaktadır. Sosyal hareketleri, demokrasi, kamusal alan, katılım matriksini tamamlayan dinamiklerden biri olarak görmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında internet ve demokrasi arasında kurulan ilişkiye benzer bir ilişkiyi internet ve sosyal hareketler arasında da kurmak olanaklı görünmektedir.

Fakat sosyal hareketler ve internet arasındaki ilişki üzerine odaklanan literatür asıl olarak Batı kaynaklıdır. Dolayısıyla bu literatürün ele aldığı örnekler Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de karşımıza çıkan örneklerdir. Bu açıdan bakıldığında, sözkonusu literatür internet ve sosyal hareketler arasındaki ilişkiyi merkezde yer alan tarihsel coğrafyalarla sınırlamakta, Türkiye gibi bu coğrafyaların dışında kalan ülkeler bu literatürün konusunu oluşturmamaktadır. Bu projenin temel sorunsallarından birini, merkez ve çevre ülkelerde internet ile kurulan ilişkinin sonucunda ortaya çıkan deneyimlerin nitelikleri, benzer ve farklı yönleri oluşturmaktadır. Bu çalışma, bu nedenle, internet ve sosyal hareketler üzerine yoğunlaşan Batı merkezli bu literartürün söz konusu eksikliğini bir ölçüde gidermeyi ve internet ve sosyal hareketler arasındaki ilişkiyi Türkiye ve Batılı ülkelerdeki deneyimleri karşılaştırark ele almayı planlamaktadır.

Temel olarak sosyal hareketler ve internet üzerine yazılan uluslarası literatürü kullanan bu çalışmanın ana eksenini, internetin sağladığı iletişim olanaklarının yeni sosyal hareketler üzerindeki etkileri ve sonuçları oluşturmaktadır. İnternet ve sosyal hareketler arasındaki ilişkiye, Batılı ülkelerde ve Türkiye’de ortaya çıkan deneyimler karşılaştırılarak bakılmıştır. Bu araştırma sırasında, internetin sosyal hareketlerin iletişim, organizasyon ve mobilizasyon kapasitelerini nasıl arttırdıkları söz konusu hareketlerin kullandığı web sayfalarına, internet üzerindeki tarışma gruplarına, e-posta zincirlerine bakılarak anlaşılmaya çalışılmıştır.

Topics• İnternet'in sosyal boyutları
• İnternet, demokratikleşme, toplumsal denetim ve siyaset
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC