Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID62
TitleInternet Çağında Futbol Taraftarlığı: Beşiktaş ve Manchester United Taraftar Sitelerinin Karşılaştırılması
Author(s)Author #1
Name: Seckin Ozdamar
Org: Bilkent University
Country: TR
Email: ozdamar___bilkent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsfutbol, taraftarlik, demokrasi kulturu
AbstractInternet Çağında Futbol Taraftarlığı: Beşiktaş ve Manchester United Taraftar Sitelerinin KarşılaştırılmasıSeçkin Özdamar
Bilkent Üniversitesi
Siyaset Bilimi Bölümü
Doktora Adayı

Bu çalışmanın amacı, internetin, demokrasi kavramına kazandırdığı yeni açılımlar çerçevesinde, futbol taraftarlığı üzerindeki etkisini incelemektir. Türkiye’de ve İngiltere’de aktif olan iki büyük futbol takımının (Beşiktaş ve Manchester United) resmi olmayan internet siteleri, (1) demokrasi kültürü ve pratiğinin iki taraftar grubu arasında nasıl uygulandığı, (2) kurumsal yapıların kararları ve icraatları karşısında internet sitelerinin yaptırım güçlerinin niteliği, ve (3) etki grubu oluşturmak için kullanılan araçların (imza kampanyaları, protesto metinleri gibi) farklılığı/benzerliği gibi sorulara odaklanarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın ikinci ayağını oluşturan “sanal futbol taraftarlığı” ve taraftarlık alt-kültürünün sanal ortamda farklılık taşıyıp taşımadığı sorusu, futbolun belki de en demokratik kısmı olan “taraftarlık” kavramı üzerine yoğunlaşarak yapılmaktadır. Bu kapsam dahilinde, bu çalışmada “sanal taraftar komünitelerinin” demokrasininin belirli açılımlarındaki (katılım, örgütlenme, kurumsallaşma gibi) biçimleri incelenmistir. Demokrasinin belirli pratiklerinin sanal ortamda farklılaşıp farklılaşmadığı sorusu üzerine odaklanılarak, biri Türkiye, diğeri de Ingiltere merkezli, iki taraftar sitesi çalışılmıştır. Demokrasi ve futbol tartışmalarına sanal bileşen olan interneti ekleme ve bu ilişkinin internet ortamında nasıl süregeldiğini anlama ve anlamlandırma ihtiyacı, esas olarak literatürdeki boşluğu kapatmaya yöneliktir. Bu çalışma karşılaştırmalı bir zemin etrafında şekillendirilmiş, taraftarlık kavramı üzerinden iki ülkedeki internet kullanma pratiğinin farklı/benzer yönleri araştırılmıştır.


Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Dilek Cindoğlu’nun yürütücülüğünde sürdürülmekte olan “İnternet ve Demokrasi: İnternetin Türkiye’de Özel ve Kamusal Alana İlişkin Açılımlara İlişkin Kıyaslamalı Bir Bakış” başlıklı projenin bir parçasıdır


Topics• İnternet'in sosyal boyutları
• İnternet, demokratikleşme, toplumsal denetim ve siyaset
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC