Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID63
TitleToplumların Evrimi : Türkiye' nin Rekabetçi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı' nın Eleştirisi
Author(s)Author #1
Name: Şerafettin Sevim
Org: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Country: TC
Email: ssevim___dumlupinar.edu.tr

Author #2
Name: Ali Orhan Can
Org: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Country: TC
Email: aliorhancan___gmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilgi toplumu, toplumların evrimsel gelişimi, bilgi toplumu stratejisi, rekabet üstünlükleri, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği.
AbstractTarih içerisinde toplumların evrimselliği çeşitli gelişim aşamaları göstermiştir. Bu evrimsel gelişim aşamalarının günümüzde geldiği son aşama bilgi toplumudur. Dünya üzerinde ülkelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olmaları ve toplumların yüksek bir yaşam kalitesini yakalamaları bilgi toplumu olma kriterlerini yerine getirmeleri ile doğru orantılıdır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere Dünyanın çeşitli ülkeleri bilgi toplumuna geçiş yapabilmek için bilgi toplumu hedeflleri, stratejileri ve eylem planları ortaya koymaktadırlar. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye ise artan dinamizmi ve Dünya pazarlarında yükselen bir ekonomi olarak bilgi toplumu olabilme iddiasını sürdürmektedir. Bu çalışmada yazarlar, Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’ nın toplumsal gerçekler perspektifinde bir eleştirisini yapmak için öncelikle toplumların evrimsel gelişme aşamaları ele alınmıştır. Türkiye’ nin sözkonusu aşamalarda ki yeri saptanmaya çalışılmış ve mevcut strateji ve eylem planı eleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda, vatandaş, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve devlet temelinde bir strateji modeli teklif edilmiştir.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• İnternet'in sosyal boyutları
Comments
Paper 63.doc (55KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC