Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID66
TitleTÜRKİYE’DE İNTERNET KAFELER VE İLKÖĞRETİM
Author(s)Author #1
Name: Fatih YILMAZ
Org: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: Türkiye
Email: fyilmaz4___anadolu.edu.tr

Author #2
Name: Ruhan KARADAĞ
Org: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: Türkiye
Email: ruhank___anadolu.edu.tr

Author #3
Name: Sayım AKTAY
Org: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: Türkiye
Email: sayima___anadolu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsinternet, internet kafe, ilköğretim
AbstractTÜRKİYE’DE İNTERNET KAFELER VE İLKÖĞRETİM


Fatih Yılmaz
Anadolu Üniversitesi
fyilmaz4___anadolu.edu.tr
Ruhan Karadağ
Anadolu Üniversitesi
ruhank___anadolu.edu.tr

Sayım Aktay
Anadolu Üniversitesi
sayima___anadolu.edu.tr

Günümüzde, bilim ve teknolojide hızlı bir gelişme yaşanmakta, bu gelişim sonucunda bilgi ve iletişim olanakları hızlı bir biçimde çoğalmakta ve iyileşmektedir. 21. yüzyılda ortaya çıkan en büyük gelişmelerden birisi de internettir. “Interconnected set of Networks” kelimelerinden ortaya çıkan internet, nükleer bir savaş sırasında pek çok bilgisayarın zarar görebileceğinden hareketle ortaya çıkmış, çok sayıda bilgisayar arasında iletişim olanağı sağlayan bir araçtır.

İnternet, doküman, resim, müzik, animasyon ve video görüntüleri gibi bilgilerin birleştiği sayfaları içeren web hizmeti, internete bağlı bilgisayarlar arasında iletişim kurma olanağı sağlayan elektronik posta hizmeti, dünyanın herhangi bir yerindeki doküman, resim, video gibi dosyaları alarak kullanmaya yarayan FTP hizmeti gibi olanakları bulunmaktadır.

İnternet, kurulduğu andan itibaren hızlı ve sürekli bir biçimde büyümektedir. İnternette milyonlarca dökümanın yer aldığı ve tahmini verilere göre her ay 1 milyondan fazla sayfanın web ortamına eklendiği düşünülmektedir. İnternetin herkese açık olması ve kolay bir biçimde verilerin eklenerek gerektiğinde hızlı bir biçimde güncellenebilmesi, internetteki bilgi kümesinin en güncel bilgileri barındırmasını sağlamaktadır.

Türkiye’de internetin gelişmesi ilk olarak Üniversiteler boyutunda olmuştur. Daha sonraki aşamada işyerlerinde yaygınlaşmıştır. Gerek mali gerekçeler, gerek teknik engeller nedeniyle, internet ev kullanıcıları arasında etkili bir yayılma gösterememiştir. Bu süreçte, internet kafeler, sağladıkları internet bağlantısı ile kişisel bilgisayarı ve internet bağlantısı olmayan bireylere internet olanağı sağlayarak bu yöndeki açığı doldurmuşlardır.

İnternet kafeler, 30 Aralık 1999 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede “Müşterilere, içerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde uluslararası bilgi iletişim ağına erişim imkanı sağlayan” mekanlar olarak tanımlanmıştır. İnternet kafeler, genel olarak, içinde çok miktarda bilgisayarları ve internet bağlantısı bulunan, belirli bir ücret karşılığı sınırlı bir süre için internet erişim olanağı sağlayan işyerleri olarak tanımlanabilmektedir.

Türkiye’de internet kafeler, devlet kurumları ve halk kütüphaneleri gibi kurumsal mekanların internet erişimi sağlayacak olanaklardan yoksun olması, ev internet kullanıcılarının az olması gibi nedenlerle bireylerin internete erişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Yapılan bir araştırmada, Türkiye’deki internet kullanımının yaklaşık %42.2’sinin internet kafelerden gerçekleştiğini göstermiştir.

2005-2006 Öğretim yılında uygulamaya giren yeni ilköğretim programı, yapısalcı anlayışa göre yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Yapısalcı kuram ilkelerine uygun olarak program, öğrencilerin öğretme ve öğrenme sürecinde etkin olmalarını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin öğretme ve öğrenme süreçlerinde bilgiyi doğrudan almak yerine, bilgiyi araştırarak yapılandırmaları ve bilgiye kendilerinin ulaşmaları ön görülmektedir.

Yeni ilköğretim programı incelendiği zaman, yapısalcı kurama uygun olarak düzenlenen ders etkinliklerinde internetin öğrencilerin araştırma ve projelerinde yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle, ilköğretim programında, internette yer alan dersle ilgili sitelere ve bilgi kaynaklarına ulaşılması, arama motorlarından yararlanılması gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi istenilmektedir.

Türkiye’de bireysel internet bağlantısı bulunan aile sayısının az olması ve birçok okulda öğrencilerin yararlanabileceği internet bağlantısı olmaması nedeniyle internet kafeler öğrencilerin internet erişimi sağlayabileceği temel alanlardan birisi olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, Türkiye’de internet kafe olgusu, internetin ilköğretim programındaki durumu ve ilköğretim açısından internet kafelerin işlevselliği sırasıyla tartışılacaktır.
Topics• E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Merhabalar,
Bildiri henüz tamamlanamadığından geniş özet biçiminde göndermiş bulunmaktayız.
En kısa sürede bildirinin tam metnini tarafınıza ulaştıracağız.

İyi Çalışmalar..
Paper 66.doc (33KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC