Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID68
TitleE-seçim Uygulamaları için Gereksinimler ve Tasarım İlkeleri
Author(s)Author #1
Name: Deniz Çetinkaya
Org: ODTÜ
Country: Türkiye
Email: e131263___ceng.metu.edu.tr

Author #2
Name: Orhan Çetinkaya
Org: ODTÜ
Country: Türkiye
Email: e113754___metu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordse-demokrasi, e-seçim, e-oylama, elektronik seçim, elektronik oylama, e-seçim gereksinimleri
AbstractBilgisayarların ve elektronik cihazların hayatımızın her alanında kullanıldığı bir çağda ve demokrasinin gerekliliğinin en çok hissedildiği bir dönemde elektronik demokrasi (e-demokrasi) kavramının da doğal bir ihtiyaç olduğu ortadadır. E-demokrasi yolunda e-noter, e-dilekçe, e-danışma, e-referandum, e-seçim, e-oylama, e-sandık, ...vb bir çok konudan söz edilebilir. Ancak kullanıcıların, yani vatandaşların, kişisel bilgilerinin gizliliği açısından, sistemin aktif ve pasif saldırılara karşı daha açık olması açısından ve sonuçlarının bütün vatandaşları ilgilendirmesi açısından, e-demokrasi konuları arasında en önemlilerinden birisi e-seçimdir.

Bu çalışmanın amacı, e-seçimler için yapılacak uygulamalarda ve önerilecek protokollerde sağlanması gereken gereksinimleri ve tasarımda dikkat edilmesi gereken ilkeleri belirlemektir. Böylece uygulanması düşünülen “güvenilir” bir elektronik seçim sisteminin neleri sağlaması gerektiği açıklanmaktadır.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• İnternet, demokratikleşme, toplumsal denetim ve siyaset
• Gizlilik, bireysel haklar, kişisel verilerin korunması
Comments
Paper 68.doc (263KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC