Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID69
TitleE- ÖĞRENME ORTAMLARI İÇİN TEKRAR KULLANILABİLİR ÖĞRENME NESNELERİ TASARIMI
Author(s)Author #1
Name: Ünal ÇAKIROĞLU
Org: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TRABZON
Email: cakiroglu___ktu.edu.tr

Author #2
Name: Adnan BAKİ
Org: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: TRABZON
Email: abaki___ktu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsE-öğrenme, Öğrenme Nesneleri, Tekrar Kullanılabilirlik
AbstractÖğretme-öğrenme yolları geçmişe göre bugün bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla çok kolay hale gelmiş durumdadır. E-öğrenme bu yolların en önemlilerinden birisidir. Öğrenme nesneleri de e-öğrenme ortamlarında kullanılmaya başlanan unsurlar arasına girmektedir. Bu nesneler etkin ve standartlara uygun tasarlandığında öğrenme için gerekli ortamların hazırlanarak konunun ya da kavramların nasıl ortaya çıktığının alt yapısını öğrenciye göstererek, çalışmalarını kendi düzeyine göre devam ettirme imkanı sağlanacaktır. Bu çalışmada etkin olarak kullanılabilecek öğrenme nesneleri geliştirmek için tasarım öncesinde ve tasarım aşamasında yapılması gerekenler sunulmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, öğrenme nesnelerinin e-öğrenme ortamlarında ne şekilde yer aldığı ve nasıl kullanıldığı üzerine yoğunlaşılırken, diğer bölümlerde öğrenme nesnelerinin hazırlanması için gereken yazılım araçları ve bunların nasıl kullanılacağı üzerinde durulmaktadır. Son olarak dünya standartlarına uygun öğrenme nesneleri tasarımı için izlenmesi gerekli adımlar sunulmaktadır.
Topics• E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Paper 69.doc (309KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC