Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID8
TitleCommon Lisp ile Yazilim Gelistirme
Author(s)Author #1
Name: Evrim Ulu
Org: Core Grubu
Country: Turkiye
Email: evrim.ulu___core.gen.tr

Author #2
Name: Aycan Irican
Org: Core Grubu
Country: Turkiye
Email: aycan.irican___core.gen.tr

Other Author(s)
Keywordscommon lisp, programlama, yazilim gelistirme
AbstractBu seminerde, Common Lisp (CL) programlama dilinin üstün özellikleri
ve bu dilin programlama sorunlarina sundugu çözümler anlatilacaktir.
Seminerde, CL dili ile programlama yapabilmek için gerekli olan
"Açik Kaynak Kodlu" araçlarin (EMACS, SLIME, SBCL, Darcs vb.)
örneklenmesinin ardindan, tarafimizdan gelistirilen projelerden
(Portal-Base, Ajax-Lisp, Core-DB, GPRS-Server, Core-IRCBot,
Hedee.com vb.) örnekler verilecektir. Seminer sonunda, dinleyiciler
CL dili ile yazilim gelistirmek için gerekli olan ön-bilgiye sahip
olacaklardir.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• Rekabet, serbestleşme ve düzenleyici kurullar
• E-devlet, Kamu ağları ve etkin devlet: Türkiye Deneyimleri
• E-ticaret, E-iş, M-ticaret ve Yeni Ekonomi
• İnternet'te güvenlik; virus, spam, bireysel savunma
• Özgür yazılım, açık kaynak, e-devlet ve e-türkiye
• İnternet'te güvenlik; virus, spam, bireysel savunma
Comments
Paper 8.tex (18KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC