Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID80
TitleYENİ NESİL IP (Ipv6) VE GÜVENLİK
Author(s)Author #1
Name: Murat SOYSAL
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: Türkiye
Email: msoysal___ulakbim.gov.tr

Author #2
Name: Onur Bektaş
Org: TÜBİTAK-ULAKBİM
Country: TÜRKİYE
Email: onur___ulakbim.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsIPv6, yeni nesil IP, IPSec, güvenlik, tünelleme
AbstractYeni nesil Internet Prokolünün (IPv6) kullanımı beklenildiği hızla olmasa da bir çok ağ üzerinde artmakta. 128 bitlik yapısı ile adres sayısındaki artış ve Mobil IP uygulamasını temelden desteklemesi ile IPv4 ‘e nazaran daha avantajlı olarak sunulan yeni nesil protokolünün ön plana çıkarılan bir diğer özelliği ise güvenlik konusunda getirdiği açılımladır.

Sadeleştirilmiş başlık yapısı, geliştirilmiş seçenekler bölümü, geniş adresleme yeteneği ve IPSec uygulamasını içermesi ile edindiği doğrulama/gizlilik özellikleri IPv6’nın daha getirdiği güvenlik konusunda su götürmez gerçeklerdir. Ancak IPv6’nın bir türlü tam anlamıyla evrenselleşemeyen kullanımı, bu teorik gelişimlerin pratik hayatta ne kadar güvenli bir iletişim sağlayacağı konusundaki soru işaretlerini henüz kaldıramamıştır.

Bu makalede, IPv4 ile IPv6’nın güvenlik açısından bir karşılaştırmasını yapıp, yeni nesil protokolün doğası gereği barındırdığı özellikleri ne kadar gerçek hayat yansıtabileceği tartışılacaktır. Ayrıca yeni nesle geçiş aşamasında yaşanması muhtemel güvenlik sorunları hakkında genel bilgi verilecektir.
Topics• Mobil Teknolojiler ve Uygulamalar
• Yeni İnternet teknolojileri
• E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Paper 80.doc (72KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC