Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID82
TitleE-EĞİTİM YÖNETİŞİM SİSTEMİNDE YARATICI ÖNDERLİK VİZYONU
Author(s)Author #1
Name: AKIN MARSAP
Org: AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
Country: ANKARA
Email: akin.marsap___yesevi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsYaratıcı önderlik, e-eğitim yönetişim sistemi, e-eğitimde kalite, paylaşılan vizyon
AbstractBilişim toplumunda e-eğitim yönetişim sistemi eğitim uygulama ve yönetim sürecinde önemli görülen bazı açılımlarla biçimlenmektedir. E-eğitim yönetişim sisteminde yaratıcı önderlik yaşam boyu eğitim vizyonu için bir değer taşımaktadır. Bu evrede e-eğitimde kurumsal yönetişim sisteminin yenileşen vizyon ışığında tasarımlanarak geliştirimi yararlı sonuçlar verebilir. Çağdaş bilişim yönetişimi açısından e-eğitimde yaratıcı önderlik, mesleki ve kurumsal bir bütünlükle profesyonelliği ve yaşam kalitesini beraberinde getirebilir. E-eğitim yönetişim sisteminde sağlıklı bir eğitim ortamı ve güvenin sağlanmasında saydam ve dürüst bir e-eğitim önderliği anlayışı gereklidir. Çalışmada e-eğitim önderlik vizyonun e-eğitim danışman ve önderlerinin eğitim sürecinde daha fazla yer almasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu makalede bilişim toplumunda e-eğitim yönetişim sisteminin gelişim yaklaşımı ile ilgili konulara açıklık kazandırılarak, e-eğitim dinamik sisteminin öğretimde yaratıcı önderlik vizyonunun paylaşımı ve önemi üzerinde görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
Topics• E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
XI.TÜRKİYE İNTERNET KONFERANSI ÇALIŞMALARINDA BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLERİM. AKIN MARŞAP
Paper 82.doc (123KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC