Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID83
Titleİnternet Aracılığyla Tarımsal Yayım Uygulamaları ve Türkiye
Author(s)Author #1
Name: Orhan Özçatalbaş
Org: Akdeniz Üniv., Ziraat Fakültesi ANTALYA
Country:
Email: oozcatalbas___yahoo.com

Other Author(s)
Keywordsagriculture, extension, internet, tarım, yayım
AbstractTarımsal yayım araştırma kurumlarında üretilen bilgilerin ilgili kurumlara, çiftçilere, sektöe temsilcilerine ulaştırılması bakımından önem arzetmektedir. Gelişen bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ile bu önemli hizmetin daha verimli ve yararlı olarak yürütülmesi olanaklıdır. Gelişmiş ülkelerde ürün rekolte tahminleri, planlaması, pazar olanakları, iklim bilgileri gibi pek çok konuda bilgi teknolojileri ve internet yoğun olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, yayım ve tarımsal yayım kavramları, internetin yayım amaçlı kullanımı ve sağladığı olanaklar, gerekli koşullar, örnekler, Türkiye'deki mevcut yapı ve yayımda internetin kullanımı için sunduğu olanaklar tartışılacaktır.
Topics• E-tarım, ve Tarımsal Bilişim
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC