Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID85
TitleTarımsal Üretimde Hassas Tarım (Precision Farming) Uygulamaları
Author(s)Author #1
Name: Kamil Okyay SINDIR
Org: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: Türkiye
Email: kamil.sindir___ege.edu.tr

Author #2
Name: Behiç TEKİN
Org: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: Türkiye
Email: behic.tekin___ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywordstarımsal bilişim, hassas tarım, değişken düzeyli uygulama
AbstractEkonomik bir işletmecilik ve sürdürülebilir tarımın gereklerini yerine getirebilmek amacıyla, son yıllarda özellikle tarım dışı alanlarda (sanayi, ulaştırma, haberleşme, tıp v.b.) görülen bazı teknolojik gelişmelerden tarımsal üretimde de yararlanılması düşünülmüştür. Bu teknolojiler şöyle sıralanabilir;
1. Kişisel bilgisayarlarda işletim hızı ve performans artışı ve ayrıca boyutsal gelişim,
2. Uydular ile Küresel Konum (Koordinat) Belirleme Sistemlerinin (GPS-Global Positioning System) gelişimi,
3. Uydu ve hava fotoğrafları yardımıyla Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemlerinin (GIS) gelişimi,
4. Otokontrol ve robot teknolojilerinin gelişimi, Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Patern Algılama Çalışmalarındaki gelişmeler,
5. Uydu haberleşme sistemlerinin gelişimi.
İşte bu teknolojilerin tarımsal üretimde ekonomik ve ekolojik etkinliğin artırılmasına yönelik olarak kullanımına yönelik çalışmalar “Hassas Tarım” olarak adlandırılmaktadır. Genel anlamda Hassas Tarım; ileri teknolojilerin kullanılması suretiyle, tarlanın bütününe yapılan alışılagelmiş sabit düzeyli uygulama yöntemleri yerine, çok daha küçük kısımlarına ait toprak ve bitki özelliklerinin (toprak nemi, topraktaki bitki besin elementlerinin düzeyi, toprak bünyesi, ürün koşulları, verim, v.b.) belirlenmesi sayesinde değişken düzeyli uygulamayı esas alan (her bir kısma kendi ihtiyacı kadar gübre veya ilaç uygulanması, farklı derinlikte toprak işleme, farklı normlarda ekim, farklı düzeylerde sulama ve drenaj) ve bütün bunların sonucu olarak daha ekonomik ve çevreye duyarlı üretimi hedefleyen bir işletmecilik ve tarımsal üretim yöntemidir.
Bu bildiride Hassas Tarımın önemi ve tarımda uygulama alanları hakkında bilgi verilecektir.
Topics• E-tarım, ve Tarımsal Bilişim
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC