Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID86
TitleYumurta İzlenebilirliği İçin Kodlama ve Damgalama Sistemleri ve Türkiye İçin Bazı Öneriler
Author(s)Author #1
Name: Zeynel Cebeci
Org: Çukurova Üniversitesi
Country:
Email: zcebeci___cukurova.edu.tr

Author #2
Name: Hasan Rüştü Kutlu
Org: Çukurova Üniversitesi
Country:
Email: hrk___cukurova.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsyumurta, yumurta üretimi, gıda güvenliği, damgalama, kodlama, bilgi sistemi, izlenebilirlik sistemi
Abstractİnsan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan kaliteli bir hayvansal protein, vitamin ve mineral madde kaynağı olan tavuk yumurtası, aynı zamanda çok çabuk bozulması nedeniyle de gıda güvenliğinde yüksek risk grubunda olan gıdaların başında gelmektedir. Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede yumurta için gıda güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım yasal düzenlemeler gerçekleştirişmiş ve bazı uygulama sistemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de, yumurtanın üretim yeri ve biçimi ile ilgili bilgiler ve en iyi tüketim tarihinin doğrudan yumurta üzerine damgalanmasıdır. Bu çalışmada, AB ve Kanada’da uygulanan yumurta damgalama ve kodlama sistemleri tanıtılmakta, henüz herhangi bir çalışmanın yapılmadığı Türkiye için bazı öneriler yapılarak merkezi bir izlenebilirlik sisteminin kavramsal mimarisi ve işleyişi tartışılmaktadır.
Topics• E-tarım, ve Tarımsal Bilişim
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC