Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID88
TitleToplum Teknoloji Merkezlerinin Sayısal Uçurumun Önlenmesinde Rölü
Author(s)Author #1
Name: Celalettin Aktaş
Org: Istanbul Univeristesi, Iletisim Fakultesi, Radyo TV Sinema Bölümü
Country: Turkey
Email: aktasc___istanbul.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSayisal uçurum, kamu erisim merkezleri, bilgi ve iletişim, toplum intenret merkezi
Abstractİnternet günlük hayatın bir parçası haline gelirken; çeşitli faktörlere bağlı olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerine erişimi olan insanlar ve toplumlar ile bu teknolojilere erişimi olmayan insanlar ve toplumlar arasındaki sayısal uçurum giderek artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde enformasyon ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım imkânının dengesiz olduğu yerlerde, bu imkândan yoksun olan insanların ve toplumların enformasyon ve iletişim teknolojilerine erişiminin sağlanabilmesi amacıyla Toplum Teknoloji Merkezleri kurulmaktadır.

Türkiye’de de toplumdaki çeşitli sosyal kesimlerin enformasyon, iletişim teknolojilerine erişiminin sağlanması, bu teknolojilerin kullanımından kaynaklanan farklılıkların azaltılabilmesi, bilgisayar ve İnternet kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılabilmesi amacıyla 2007 yılından itibaren 4.500 adet Kamu İnternet Erişim Merkezi’nin ülke genelinde kurulması planlanmaktadır.

Bu noktadan hareketle, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1980 yılından beri faaliyet gösteren Toplum Teknoloji Merkezleri, Türkiye’de kurulmak istenen Kamu İnternet Erişim Merkezleri’ne bir model oluşturabilir. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Toplum Teknoloji Merkezleri, bu çalışmada irdelenmektedir.
Topics• E-türkiye, e-devlet, e-dönüşüm, e-avrupa ve bilgi toplumu
• E-kültür ve sayısal bölünme
Comments
Paper 88.doc (114KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC