Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID89
TitlePanel: Snal Uzamda Oyun Kültürü
Author(s)Author #1
Name: Mutlu Binark
Org: Başkent Üniversitesi- İletişim Fakültesi
Country: Turkey
Email: binark___baskent.edu.tr

Author #2
Name: Günseli Sütçü
Org: Başkent Üniversitesi- İletişim Fakültesi
Country: Turkey
Email: binark___baskent.edu.tr

Author #3
Name: Idil Soyseçkin
Org: ODTÜ
Country: Turkey
Email: binark___baskent.edu.tr

Author #4
Name: Harun Yıldız
Org: Gazi Üniversitesi - İletişim Fakültesi
Country: Turkey
Email: binark___baskent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordssanal uzam, sanal kültür, cinsiyetçilik, mud, mmoprg, homo ludens, sanal kariyer, boş zaman, yeni kabilecilik, çevrim içi etnografi
AbstractPanel: Türkiyede yakın zamanlarda yaygınlaşan digital oyun kültürü etnografik alan çalışmaları ile irdelenerek, oyun kültürünün irdelenerek, oyun kültürünün ne şekilde değiştiği, boş zamanın sanal kariyer eldesine dönüşmesi, yeni kabilecilik ilişkilerinin üretimi ile digital oyun kültüründe verili kimlik tasarımlarının üretilmesi konuları tartışılacaktır. Özellikle cinsiyetciliğin yeniden üretilmesine dikkat çekilecektir. Ayrıca, çevrimiçi sosyal bilim araştırması yapma olgusunda yöntem sorunu ele alınacaktır.
Topics• İnternet'in sosyal boyutları
Comments
Paper 89.pdf (1065KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC