Türkiye'de İnternet Konferansı 2006

ID90
Titleİngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: memutlu___anadolu.edu.tr

Author #2
Name: Nermin Çetinöz
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ncetinoz___anadolu.edu.tr

Author #3
Name: Sinan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: snaydin___anadolu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAçıköğretim, uzaktan öğrenme, e-eğitim
Abstractİngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi.
Bu çalışmada Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında yeralan “İnternet Destekli Açıköğretim Modeli”nin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 2000-2001 öğretim yılında başlatılmış, 2004-2005 öğretim yılında 3. ve 4. sınıftaki tüm dersler için internet destekli eğitim verilmeye başlanmıştır. İnternet ortamında sunulan çevrimiçi dersler, her derste ünite biçiminde sunulan, öğrencilerin kendi kendilerine ders çalışmalarını sağlayacak yönlendirici ve etkileşimli eğitsel içerik, foruma dayalı eş zamanlı olmayan akademik danışmanlık ve görüntülü sohbete dayalı eş zamanlı teknik destek olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır.
Bildiride, bu e-öğrenme hizmetinde sunulan eğitim ortamları ve kullanılan yöntemler tanıtılmakta, uygulanan model, öğrencilerin çevrimiçi derslerden yararlanma sıklığı ile sınav başarı durumlarının karşılaştırılması yapılarak değerlendirilmektedir.
Topics• E-eğitim, okulların internete taşınması
Comments
Özeti, klasik bildiri önerisi olarak sunuyoruz.
Paper 90.doc (25KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC